Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Bygningsenergi & varmeanlæg

Overordnede kursusmål

En studerende som deltager i kurset, vil kunne beregne bygnings energibehov, samt projektere varmeinstallationer til større bygninger i et digitalt miljø.

See course description in English

Læringsmål

  • Fortolke eksisterende lovkrav, standarder og anvisninger indenfor området
  • Beregne større bygningers forventede energiforbrug.
  • Beregne større bygnings energiramme
  • Vurdere egenskaber og anvendelse af komponenter og materialer som anvendes i varmeinstallationer.
  • Planlægge og udforme varmeanlæg i et større byggeri, samt vurdere forskellige løsnings muligheder
  • Dimensionere komponenter som indgår i varmeanlæg
  • Udføre tegninger til varmeanlæg i et digitalt miljø
  • Styring af varme -og energianlæg

Kursusindhold

Vi skal bidrage til at opfylde FN’s verdensmål. I dette kursus har vi fokus på nr. 7 Bæredygtig energi.
I dette kursus skal vi beregne større bygningers forventede energiforbrug.
Vi skal projektere varmeanlægget til større bygninger, herunder dimensionering og valg af komponenter, indregulering, styring samt drift og vedligeholdelse af varme og energianlæg.

Anbefalede forudsætninger

62327/11835

Undervisningsform

Flipped classrom. Forberedelse ved den studerenes egen gennemgang af litteratur og videoer. Opsummering i plenum.
Løsning af kursusarbejder i grupper.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Bygningsteknologi og processer
Valgfag: Arktisk byggeri og Infrastruktur: 5. semester
Byggeri og Infrastruktur: 3. og 4 semester; Kurset er en obligatorisk del af fagpakkerne Bygningsteknologi hhv. Forsyning og energi

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62271
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding