Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Keramiske processer og materialer

Overordnede kursusmål

Keramiske materialer og deres udvikling har betydelig indflydelse på vores dagligdag. Opfattelsen af keramik som fajance, tallerkener, mursten, fliser, glas eller cement har ændret sig i nyere tid. Udviklingen af nye strukturelle og funktionelle keramiske materialer har gradvist ført til nye, avancerede teknologiske anvendelser, som omfatter forskellige produkter som tændrør, fiberoptik, hofteimplantater, space shuttle fliser, racerbilbremser, micropositioners, kemiske sensorer, selvsmørende lejer og kropsrustning. Disse anvendelser indikerer en stor efterspørgsel efter nye avancerede keramiske materialer til fremtidige teknologier.

Gennem forelæsninger, gruppearbejde og laboratorieøvelser samt kontakt med industrien får de studerende en oversigt over traditionelle og avancerede keramiske materialer, herunder forskellige anvendelser, egenskaber og struktur af keramiske materialer samt deres produktionsmetoder og karakterisering. De studerende vil også få indføring i litteratursøgning og rapportskrivning. Dette kursus sætter de studerende i stand til at vælge optimale keramiske materialer med de krævede egenskaber, designe et produkt og fremstille det ved hjælp af en passende metode til en given anvendelse. Samlet set vil dette kursus give ingeniørstuderende de nødvendige værktøjer til deres fremtidige karriere inden for industri, forskning eller som beslutningstagere.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare krystalstrukturen af keramiske materialer
  • Finde og analysere fasediagrammerne for keramiske materialer
  • Forklare og beregne fysiske, mekaniske og funktionelle egenskaber af keramiske materialer
  • Udvælge et keramisk materialer til et industrielt formål
  • Forklare metoder til forarbejdning, formgivning og sintring af keramik
  • Vælge og analysere keramiske forarbejdningsmetoder og designe en fremstillingsproces til produktion af keramisk teknikkomponent med fokus på teknologier til bæredygtighed, eksempelvis keramiske brændselsceller, elektrolyse eller membraner
  • Forstå anvendelsen af elektronmikroskopi, overfladearealmålinger og termisk analyse til karakterisering af keramiske materialer
  • Vurdere sikkerhed og udføre en praktisk laboratorieøvelse omhandlende sintring og karakterisering af keramik
  • Vurdere produktion og brug af keramer baseret på industrirelevante temaer i forhold til FN’s bæredygtigshedsmål

Kursusindhold

Egenskaber af keramiske materialer: fysiske, termiske, mekaniske, elektriske, magnetiske, kemiske.
Fasediagrammer (binære og ternære), krystalstrukturer.
Behandling af keramiske pulvere. Formning af keramik: presning, støbning, plastisk faconpresning.
Tørring og sintring af keramiske legemer.
Karakterisering af keramik: røntgendiffraktion, differentiel termisk analyse, termisk ekspansion (dilatometer), partikelstørrelse og partikelstørrelsesfordeling, måling af styrke, sejhed og hårdhed, overfladeareal (BET), porøsimetri, optisk mikroskopi, elektronmikroskopi, Raman-spektroskopi.
Tiltag der øger materialets brudsejhed. Design af keramik. Fremstilling og brug af keramer i et bæredygtigt samfund.

Anbefalede forudsætninger

26000/26027/26026/10303/41681/41659/41650, Grundlæggende kendskab til kemi, fysik og materialevidenskab, f.eks. et kursus fra hver af disse grupper af kurser: (26000/26027/26026) og (10303/41681/41659/41650). Bachelor i Kemi og Teknologi, Fysik og Nanoteknologi, General Engineering (Advanced Materials og Future Energy), Produktion og Konstruktion eller tilsvarende bacheloruddannelse

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppe- og individuelt arbejde samt laboratorieøvelser
Sikkerhed i laboratoriet indgår som en del af kurset.
Der vil være kursusevaluering i løbet af kurset.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 50.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Energi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 47304
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding