Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Elektrokemi

Overordnede kursusmål

At give den studerende indsigt i principper og hovedanvendelsesområder for den moderne elektrokemi på en måde, der er tilgængelig for alle med en baggrund i naturvidenskab, ikke kun kemikere.
Med afsæt i en række forelæsninger, gruppearbejde, simulerings- og laboratorieøvelser introduceres de basale principper bag elektrokemiske reaktioner; nogle af de mest anvendte transiente og steady state elektrokemiske metoder, elektrodepolarisering og en række elektrokemiske emner præsenteres. Eksempler på disse er: korrosion, elektrodeponering, elektrosyntese/elektrolyse og elektrokemisk energikonvertering.

See course description in English

Læringsmål

  • Give et overblik over moderne elektrokemiske termer og koncepter
  • Beskrive de fundamentale aspekter af elektrokemiske celler
  • Analysere og kvantificere celle- og elektrodepotentialer i en elektrokemisk celle
  • Bestemme strømeffektiviteten af elektrosyntese-/elektrolyseprocesser
  • Beskrive kinetikken bag elektrokemiske reaktioner
  • Kritisk udvælge passende elektrokemiske karakteriseringsteknikker til undersøgelse af specifikke egenskaber af en elektrokemisk celle
  • Planlægge og udføre elektrokemiske eksperimenter (transiente dc-teknikker og teknikker, der beror på periodiske signaler)
  • Analysere opsamlede data fra elektrokemiske eksperimenter
  • Vurdere og tage stilling til fejlkilder og usikkerheder i eksperimenter og resultater
  • Forstå principperne vedrørende sikkerhed i laboratoriet

Kursusindhold

Introduktion til elektricitet, ladningsbærer, ledningsevne og elektriske kredsløb. Basiskoncepter inden for elektrokemien, aktivitet, drivende kraft, kinetik og ioniske opløsninger. Principper bag elektrokemiske celler, elektrosyntese, grænseflader i elektrokemiske celler, elektriske dobbeltlag, og faktorer der kontrollerer elektrodepotentialer. Elektrodereaktioner, Faradays lov, kinetik, enkelt- og multistepreaktioner. Transportprocesser. Elektrode- og cellepolarisering. To- og tre-elektrodeceller. Korrosion, elektrodeponering, elektrosyntese/elektrolyse, elektrokemisk energikonvertering og -lagring. Steady state og transient voltammetri. Elektrokemi med periodiske signaler (f.eks. elektrokemisk impedans og pulsvoltammetri).

Anbefalede forudsætninger

26201/10018, Bachelor i Kemi og teknologi, Fysik og nanoteknologi, General Engineering (Advanced materials og Future energy), Produktion og konstruktion eller tilsvarende bacheloruddannelse.

Undervisningsform

Forelæsninger, problemløsning, laboratorieøvelser
Sikkerhed i laboratoriet indgår som en del af kurset
Der vil være kursusevaluering i løbet af kurset

Bemærkninger

For ph.d-studerende er det muligt at tilpasse kurset, så det kan registreres som et ph.d.-specialkursus. Kontakt den kursusansvarlige for mere information minimum en uge før kursusstart.
Har du mod på mere elektrokemi og flere avancerede elektrokemiske metoder, kan du fortsætte på kursus 47514, Avanceret elektrokemi.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 48.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Energi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 47305
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding