Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Kvantefotonisk kommunikation

Overordnede kursusmål

Se vores video: https://youtu.be/9j8WOR1LS7Q

Kvantefotonik er nu klar til at blive overført fra forskningslaboratorier til innovative og brugbare teknologier. Dette kursus vil imødekomme denne udfordring og har tre hovedformål:

1. At gøre den studerende klar til fremtidens teknologi indenfor informationsoverførsel — Kvante Internettet.

2. At udstyre den studerende med basal og avanceret viden om denne teknologiske platform:
— Fundamentet for kvanteinformationsoverførsel
— Kvantekommunikationsprotokoller — fra de mest lovende løsninger til de nyeste opfindelser
— Større udfordringer i feltet

3. At give den studerende hands-on erfaring med vigtige eksperimenter som viser kvantefysikkens natur:
— Kvantelyskilde
— To-foton interferens
— Kvante entanglement (sammenfiltring)

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive konceptet og fordelene ved kvanteinformationsnetværket, inkl. flere moderne implementeringstilgange.
  • Forklare kohærens og dekohærens i kvantesystemer, inkl. i halvlederbaserede to-niveau systemer.
  • Forklare og bruge enkelt-foton kilder og enkelt-foton detektorer.
  • Forklare de vigtigste kvantekommunikationsprotokoller inkl. diskrete variable og kontinuerlige variable systemer med fokus på multidimensionelle kvante systemer.
  • Identificere og beskrive de større udfordringer i feltet, inklusiv kvante hacking og langdistance kommunikation med kvante repeaters.
  • Bruge state-of-the-art udstyr og teknikker til kvantefotoniske eksperimenter, inkl. enkelt-foton korrelationsmålinger, to-foton interferens og kvante-nøglefordeling.
  • Analysere eksperimentelle data og drage konklusioner.
  • Evaluere kritisk de præsenterede emner fra et videnskabeligt synspunkt.

Kursusindhold

Kurset vil bestå af:

— Forelæsninger om state-of-the-art i optisk kommunikation, introduktion til kvanteoptik og kvantenetværk, overførsel af kvante-tilstande, kvante kohærens og dekohærens, enkelt-foton kilder og detektorer, kvante kryptografi og kvante fejl korrektioner.

— Studentseminarer om emnet, for eksempel specifikke kvantekommunikationsprotokoller. De faktiske emner vil blive diskuteret og defineret sammen med de studerende under kurset.

— Laboratorieeksperimenter i fundamentale dele af kvantefysik hvilke, indtil fornylig, kun kunne blive udført i forskningslaboratorier.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaver, eksperimenter samt studentseminarer

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 5.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34042
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding