Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Fysiske koncepter i optisk kommunikation

Overordnede kursusmål

At gøre de studerende i stand til at 1) anvende deres grundlæggende viden om optik og fotonik på konkrete emner indenfor optisk kommunikation, 2) forstå hvordan fundamentale fysiske effekter kan anvendes til generering, transmission og detektering/modtagelse af optiske data signaler i højhastighedskommunikationssystemer, 3) indse at fremtidige forbedringer af state-of-the-art optiske transmissionsteknologier vil afhænge af en grundig forståelse af fundamentale fysiske processer.

See course description in English

Læringsmål

  • relatere fysiske egenskaber i forstærkningsmekanismen til forstærkerydeevnen (forstærkningsgrad og støjtal) for Raman forstærkere og Erbium doterede fiberforstærkere
  • analysere forstærkningsgrad og støjegenskaber for Erbium doterede fiberforstærkere og Raman forstærkere med henblik på anvendelse i optiske kommunikationssystemer
  • sammenligne egenskaber for Erbium doterede fiberforstærkere med Raman forstærkere og parametriske forstærkere
  • forklare udbredelsesegenskaberne for integrerede dielektriske bølgeledere samt de effekter i silicium som benyttes til at modulere datasignaler
  • anvende grundlæggende viden om elektromagnetisk teori til at analysere udbredelse af elektromagnetiske bølger i anisotropiske medier
  • analysere hvorledes den lineære elektro-optiske effekt kan udnyttes til at modulere egenskaberne af et elektromagnetisk felt
  • anvende den lineære elektro-optiske effekt til at modulere lysbølger til brug i optiske kommunikationssystemer
  • analysere kvaliteten af avancerede optiske modulationsformater og træffe designvalg vedrørende det bedste modulationsformat til en given anvendelse

Kursusindhold

Kurset dækker følgende emner:
• Optisk modulation:
– Modulation af lys til optisk kommunikation – direkte vs. ekstern modulation
– Udbredelse af elektromagnetiske bølger i anisotrope medier
– Den lineære elektrooptiske effekt
– Mach-Zehnder modulatoren
– Mekanismer og strukturer til elektro-optisk modulation in silicium
– Generering og egenskaber af avancerede modulations formater

• Optisk forstærkning:
– Rate ligninger, forstærkning og støjtal
– Erbium doteret fiber forstærker
– Raman forstærker
– Parametrisk forstærker

Anbefalede forudsætninger

10370/34033/34020/34032/34021

Undervisningsform

13 forelæsninger (opgaveløsning inkluderet)

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34153
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding