Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Eksperimentelt kursus i optisk kommunikation

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at introducere alle de basale fysiske komponenter i et avanceret moderne optisk kommunikations system gennem ”hands-on” eksperimenter. Dette vil bibringe den studerende en god fornemmelse for optik, laseregenskaber, interferometre, optiske forstærkere og optisk kommunikation. Udvikle praktiske færdigheder i et optisk studenterlaboratorium. At få praktisk erfaring i et optisk laboratorium – brug dine hænder til at få ting til at ske. Lær at bruge en laboratorie-journal som dokumentation for eksperimenter. Bemærk, 34129 i skemaplacering E3B/F3B er identisk til dette kursus.

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere grundstenene i en laser, samle og måle relevante parametre
  • Benytte interferometer til kontrolleret manipulation af lys
  • Karakterisere samt fortolke målelige fænomener i transmissions fibre
  • Karakterisere samt fortolke målelige fænomener i optiske forstærkere
  • Demonstrere implementering af en optisk sender samt mål relevante parametre
  • Karakterisere de nødvendige komponenter der kræves for at implementere et digitalt optisk kommunikationssystem.
  • Konstruere et punkt-til-punkt optisk kommunikations system
  • Evaluere kvaliteten af et optisk kommunikations system
  • Planlægge eksperimentelle opstillinger
  • Føre en detaljeret videnskabelig log-bog

Kursusindhold

Lasere (byg en laser fra grunden).
Fibre (transmission af lys, tab, polarisation, dispersion, ulineære effekter, skattering ).
Optiske komponenter (Raman og Erbium doterede fiber forstærkere, modulator).
Optisk datatransmission gennem fiber.
Digitale optiske systemer (evaluering af kommunikationskvalitet).

Undervisningsform

De studerende skal udføre obligatoriske eksperimenter i en session pr. uge (4 timer). Eksperimenterne vil blive udført i grupper af 2-4, mens der føres individuelle logbøger. Hver studerende skal være forberedt hjemmefra og have læst dagens øvelsesvejledning samt svare på de spørgsmål som stilles. Desuden skal den studerende præsenterer sine resultater fra forrige uges eksperimenter.

Fakultet

Bemærkninger

Dette kursus er godkendt til at erstatte det teknologiske linjefag 34127 Eksperimentel Optik og Fotonik når der startes på MSc i Photonics Engineering. Kontakt studielinjelederen af Photonics Engineering for godkendelse.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 12.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34126
Kursustype Bachelor
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding