Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Digital videoteknologi

Overordnede kursusmål

Målet er at sætte deltagerne i stand til at udvikle udstyr og applikationer indenfor digitale video anvendelser, herunder at evaluere videokodning. Udvikling omfatter teknikker til video distribution i kommunikationssystemer f.eks. i forbindelse med Internet-applikationer. Kurset omfatter også digitalisering omfattende anvendelser af digital videoteknologi, fx processering og kodning af video fra droner.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive de vigtigste komponenter i en typisk video koder og dekoder
  • definere det hybride videokodningsparadigme
  • forklare betydningen af videokodning på internettet og i digitale kommunikations-applikationer
  • implementere softwarekomponenter for videokodning og -kommunicationssystemer
  • evaluere videokodningsmetoder mht visuel kvalitet og kompressionsfaktor
  • simulere visuelle kommunikationssystemer
  • vælge de optimale video kodningsteknikker under forskellige tekniske begrænsninger
  • samarbejde inden for en gruppe i et projektarbejde relateret til videobehandling

Kursusindhold

Kurset behandler teknikkerne bag digital video kompression for kommunikations- og internetapplikationer. Tekniske aspekter af forløbet fra kodning til distribution (netværk / kommunikation, masselagring) er dækket. Kurset omhandler principperne af videokodning, såsom bloktransformationer, bevægelsesestimation og ratekontrol, samt de vigtigste standarder og formater. MPEG/h.26x. præsenteres og gennemgås, i lighed med kompressions-støj og tilhørende metoder til reduktion af støj. De væsentligste værktøjer til video streaming introduceres: Fra de grundlæggende transmissions protokoller til metoder til at adressere fejlbehæftede netvære såsom pakketeknikker, fejlkontrol eller adaptiv streaming. De væsentligste indikatorer til at evaluere og monitorere performance både med hensyn til visual oplevelse og services behandles. Applikationer af video teknologi i digitalisering præsenteres. Videokommunikation til droner gennemgås som eksempel.

Anbefalede forudsætninger

34220/34230/34240/02502 eller erfaring med billedbehandling. Erfaring med Matlab eller Python påkrævet.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvleser og projektarbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Kursus 34240 anbefales som supplerende kursus, gerne samtidigt.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34241
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding