Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Data science, kompression og billedkommunikation

Overordnede kursusmål

At give deltagerne forståelse for grundprincipperne i data science og kompression og metoder til datakompression f.eks. til billedkommunikation. At sætte deltagerne i stand til at implementere og evaluere data-analyse og -kompressionsalgoritmer.

See course description in English

Læringsmål

  • implementere en data-analyse eller kompressionsmetode
  • simulere datakompressionskodning og -dekoding
  • beregne og evaluere perfomance faktoren
  • beregne og evaluere kvaliteten af dekodede eller rekonstruerede data objektivt og subjektivt
  • analysere og fortolke kodelængden i relation til et entropi-estimat
  • forklare dekorrelering af data til analyse eller kompressionsformål
  • forklare kvantiseríng af en data repræsentation
  • forklare entropi-konceptet, fx for kodning

Kursusindhold

Introduktion til grundprincipperne bag og metoder til data science og kompression inkl. grundlæggende informationsteori, som entropy, kryds-entropy og gensidig information. Dette omfatter entropi-begrebet som et informationsmål og gensidig information som et mål for delt information. Entropikodning vha. Huffman og aritmetisk kodning. Dekorreleríng af data ved prædiktion eller transformation til frekvensdomænet. Kvantisering af data til kodning med tab eller representation i rum af mindre dimension. En række eksempler på datakompression og -analyse præsenteres, fx. Kodning og analyse af: datastrenge, billeder i frekvensdomænet (DCT og wavelets – JPEG 2000), lydsignaler, video som billedsekvenser. En anvendelse er kodning af billeder, video eller data fra en drone.
Midtvejs vælges et projekt inden for de fremlagte områder.

Anbefalede forudsætninger

34220/34230/02502, eller anden form for billed- og/eller signalbehandling.

Undervisningsform

Forelæsninger og gennemførelse af individuelt projekt (hold af to studerende)

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34240
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding