Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Design, fremstilling og karakterisering af optisk plane bølgeleder komponenter

Overordnede kursusmål

Kurset har til formål at introducere alle grundlæggende komponenter (fysiske koncepter, udstyr og software) fra design til fremstilling og karakterisering af silikone optiske planare bølgereflektorkomponenter gennem praktisk erfaring.

See course description in English

Læringsmål

  • Arbejde selvsikkert i renrummet
  • Vælge den rette materialeplatform til forskellige applikationer i integreret optik
  • Designe processflow til enhedsfremstilling
  • Tolke og optimere nøgleprocesser i fremstillingen af bølgereflektorkomponenter
  • Effektivt justere fibre med nanoskala bølgereflektorer
  • Håndtere chips og fibre med færdigheder inden for skæring, rengøring og kløvning mv.
  • Opsætte enkle optiske målinger
  • Udføre komponent simulering og maskelayout ved hjælp af kommerciel software
  • Beskrive arbejdsprincipperne for bølgereflektorkomponenter
  • Anvende viden til aktuel forskning og anvendelse af bølgereflektorkomponenter

Kursusindhold

• Lære reglerne for arbejde i renrummet
• Blive fortrolig med vigtige processer i renrummet, herunder filmdeponering, lithografi og ætsning
• Bygge modeller af bølgereflektorer til at simulere effektiv brydningsindeks, koblingstab osv. ved hjælp af kommerciel software
• Oprette maskelayout ved hjælp af kommerciel software L-edit/Clewin
• Udføre elektronstrålelithografi, herunder resist spin, e-beam eksponering og udvikling
• Betjene “advanced silicon etcher” (ASE) og redigere opskrifter til silikoneetsning
• Undersøge nanoskala-funktioner ved hjælp af scanningselektronmikroskop (SEM)
• Koble lys ind og ud af bølgereflektorer på 3-dimensionelle stadier
• Opsætte enkle målekredsløb, herunder lyskilde, polarisationskontrol og optisk spektralanalysator (OSA) til at måle udbredelses- eller transmissionstab af lige bølgereflektorer ved cutback-metoden
• Opsætte OSA korrekt med hensyn til opløsning, følsomhed, gennemsnit, sampling og konfigurere OSA og TLS til at arbejde i synkronisering
• Måle silikone mikro-ring resonatorer og analysere forskellen mellem designet og de målte værdier.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Studerende vil arbejde i grupper med emner relateret til bølgereflektorkomponenter: design ved hjælp af kommerciel software, fremstilling ved hjælp af de state-of-the-art renrumfaciliteter på Nanolab og karakterisering i laboratoriet.

Pladsbegrænsning

Minimum 3, Maksimum: 9.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34539
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding