Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Avancerede optiske kommunikationssystemer

Overordnede kursusmål

At give de studerende indblik i de mest avancerede og nyeste teknologier, der vil muliggøre ekstreme datarater og kraftigt reduceret energiforbrug i optiske kommunikationssystemer. De studerende vil få: a) Indsigt i de fundamentale udfordringer optiske kommunikationssystemer står overfor (behov for større kapacitet, ulineære transmissionsbegrænsninger, energiforbrug), og hvilke teknologiske løsninger der forskes i i dag (rumlig multipleksning, avanceret optisk og digital signalbehandling, integrerede fotoniske chips), og b) numeriske redskaber til at simulere avancerede ulineære optiske transmissionseffekter og optiske signalbehandlingssubsystemer, såsom optiske tidslinser, og til at udøve avanceret digital signalbehandling.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for lineære og ulineære kapacitetsbegrænsninger i optiske fiberkommunikationssystemer
  • Redegøre for de digitale modulationsformater, der bruges i optiske systemer, og deres relation til kapacitet
  • Anvende digital signalbehandling til optiske kohærente kommunikationssystemer
  • Redegøre for avanceret digital signalbehandling til kompensering af ulineære kapacitetsbegrænsninger
  • Redegøre for avanceret optisk signalbehandling til kompensering af ulineære kapacitetsbegrænsninger
  • Designe optiske systemfunktionaliteter baseret på vekselvirkningen mellem ulineariteter og dispersion, såsom optiske dataregenererende subsystemer og optiske tidslinsesubsystemer.
  • Beskrive passive optiske netværk (PON) og redegøre for principperne bag en tidslinsebaseret PON-
  • Beskrive forskellige materialers ulineære optiske egenskaber, fordele og ulemper.
  • Designe funktionaliteter baseret på kompakte funktionelle elementer og integrerede fotoniske chips, og udføre numeriske simuleringer af disse
  • Beskrive rumligt multipleksede kommunikationssystemer baseret på multiple optiske feltkonfigurationer (modes) og multiple fiberkerner i særlige optiske fibre, og redegøre for de essentielle komponenters virkemåde.

Kursusindhold

Avancerede næste-generation optiske kommunikationssystemer til ekstreme datakapaciteter og reduceret energiforbrug. Avanceret digital og optisk signalbehandling til at øge kapaciteten af fiberkanaler. Ulineær fiberoptik og integrerede kredse (optiske chips). Optiske funktionelle elementer baseret på kompakte komponenter, og passive optiske netværksløsninger.

Anbefalede forudsætninger

34130/34153/34210

Undervisningsform

Forelæsninger, regneopgaver, numeriske simuleringsøvelser

Fakultet

Bemærkninger

Dette kursus er egnet som Ph.D. kursus.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34156
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding