Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Anvendt solcelleteknologi

Overordnede kursusmål

Kurset er et laboratoriekursus, der tilbyder den studerende praktiske øvelser inden for karakterisering og fabrikation af solcellemoduler. Den studerende vil blive præsenteret for de mest almindelige karakteriseringsmetoder, der bliver benyttet til forskning og i industrien. Karakterisering af solcellekomponenter vil blive udført i laboratoriet og i felten, hvor de elektriske, termiske og optiske karakteristika vil blive målt. De studerende vil endvidere anvende tre forskellige billeddiagnostiske metoder, der vil sætte dem i stand til at differentiere, hver metode med dens særlige fordele i relation til detektering af fejl i solcellemoduler. Nogle af disse karakteriserings metoder vil blive udført på et lille PV-modul de studerende selv har bygget. Den studerende vil også opnå kendskab til metoder til at måle solindstrålingen og analysere ydelsesdata fra faktiske installationer.

See course description in English

Læringsmål

  • Lave en detaljeret beskrivelse af de nødvendige produktionstrin for at fabrikere krystallinske silicium moduler
  • Designe og fremstille et PV modul
  • Forklare, hvordan indstråling ændrer IV-kurven for solceller
  • Forklare, hvordan temperatur ændrer IV-kurven for solceller
  • Forklare indstrålingsvinklens indvirkning på transmission og refleksion
  • Beskrive de bagvedliggende principper for termografering, elektroluminescens og fotoluminescens og beskrive deres unikke fordele når fejl i solcellemoduler skal detekteres
  • Karakterisere samt beskrive effektivitets parametre og test procedurer for PV effektelektronik
  • Analysere faktisk ydelse af et PV system baseret på feltdata

Kursusindhold

Kurset vil præsentere den bagvedliggende teori for de mest almindeligt anvendte solcellekarakteriserings- og billedtekniske fejlfindingsmetoder. Der vil yderligere blive afholdt forelæsninger, der i stor deltaljeringsgrad beskriver, hvordan krystallinske siliciummoduler bliver fabrikeret. Disse forelæsninger efterfølges af laboratorieøvelser, hvor studerende anvender forskellige elektriske, termiske og optiske karakteriseringsmetoder og de studerende vil også bygge deres eget minisolcellemodul. Kurset afsluttes med gruppearbejde omkring laboratorieøvelserne og de studerende vil præsentere deres resultater mundtligt og yderlige deltage i konkurrence om hvem der har lavet det bedste modul.

Anbefalede forudsætninger

34552, Solcellesystemer

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser i laboratoriet, i felten og gruppearbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Undervisere:
Sergiu Spataru, Sune Thorsteinsson, Gisele Alves dos Reis Benatto, Markus Babin, Daniel Alvarez Mira, Rodrigo Del Prado Santamaria, Martin Bartholomäus

Pladsbegrænsning

Minimum 5, Maksimum: 25.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Risø Campus

Kursus ID 34553
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding