Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Solcellesystemer

Overordnede kursusmål

Kurset tilvejebringer et solidt fundament inden for design og konstruktion af solcellesystemer. Den studerende vil demonstrere viden om, hvordan de individuelle komponenter fungerer; især celler, moduler, elektronik og ”Balance of systems” (BOS) komponenter. Den studerende vil opnå kendskab til hele solcelleværdikæden fra, hvordan solceller og moduler bliver fabrikeret, til hvordan systemer bliver designet. Den studerende vil kunne forklare opsætning, pålidelighed, økonomi, drift og vedligeholdelsesprincipper for små husstands systemer såvel som store solfarme. Efter beståelse af kurset vil den studerende være i stand til at designe og modellere et solcellesystem.

See course description in English

Læringsmål

 • Forklare de fysiske principper for fotovoltaisk energikonvertering i solceller
 • Skitsere fabrikation af solceller og moduler
 • Estimerer ”Celle til modul tabene” i design fasen af solcelle moduler
 • Beskrive virkemåden af alle komponenter i et solcellesystem
 • Anvende principper inden for solindstråling og solgeometrier til at udregne indstrålingen på vinklede overflader
 • Estimere skygger og solressourcen for en given beliggenhed
 • Modellere og designe nettilsluttede husstands og storskala PV anlæg ved anvendelse af software, der benyttes i industrien
 • Anvende finansielle modeller og måltal (LCOE, NPV) til at evaluere de økonomiske parametre for et PV projekt
 • Optimere designet af et PV system
 • Beskrive faktorer, der bidrager til systemets pålidelighed og levetid
 • Forklare drift og vedligeholdsprincipper og foreslå relevante diagnosticeringsmetoder
 • Identificere de mange anvendelser af solcellesystemer

Kursusindhold

Kurset vil gennemgå hovedkomponenterne i solcellesystemer, hvordan de virker og deres rolle i systemet. Kurset starter med en gennemgang af solindstråling og går herefter videre til at forklare fundamentale aspekter om solcellens fysik, hvordan solceller konverterer lys til elektricitet, samt hvordan solcellerne bliver fabrikeret. Efterfølgende dækker kurset PV-moduler – deres design, fabrikation, karakterisering og holdbarhed. Derefter dækker kurset, hvordan modulerne skal interfaces til den relevant effektelektronik samt dennes virkemåde. Endvidere vil de mest almindelige tabs- og degraderingsmekanismer, som forekommer i installationer, blive præsenteret. Disse emner vil til sidst kombineres og anvendes i gruppearbejde, hvor kursusdeltagerne vil løse gruppeopgaver inden for systemdimensionering, estimering af energiudbytte og tilhørende økonomiske udregninger.

Anbefalede forudsætninger

Fysik 1, Fysik 2 eller tilsvarende og Matematik 1.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaver og gruppearbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Undervisere:
Sune Thorsteinsson, Sergiu Spataru

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34552
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding