Enkeltfag 5 ECTS

Test af digitale systemer

Overordnede kursusmål

Indførelse i testproblematikken for integrerede kredsløb, der sætter deltagerne i stand til at designe integrerede kredsløb af høj testmæssig kvalitet.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive og forklare grundlæggende metoder og begreber inden for test og design for test af integrerede kredsløb (f.eks. stuck-at fejl, D-algoritme, indbygget selv-test)
  • Redegøre for, hvad det vil sige, at et kredsløb er testbart og analysere, hvorvidt et digitalt kredsløb eller dele heraf er testbart
  • analysere mindre dele af et testbart digitalt kredsløb, der benytter gængse metoder for test og design for test
  • udvælge og optimere de test ressourcer, det er hensigtsmæssigt at benytte i en given situation
  • givet et digitalt kredsløb, redegøre for kredsløbets testbarhedsegenskaber (f.eks. overhead, kompleksitet) samt foreslå og sammenligne forskellige muligheder for at forbedre disse egenskaber
  • undersøge en faglig problemstilling [på baggrund af et oplæg] og fremlægge resultatet af undersøgelsen på en klar og koncis måde i form af en standardiseret teknisk rapport
  • beskrive forskellige løsningsmetoder til en udvalgt teknisk problemstilling og bedømme fordele og ulemper ved metoderne som løsninger til problemstillingen
  • konstruktivt kritisere en skriftlig fremstilling [over en faglig problemstilling], supplere eventuelle mangelfulde dele i rapporten, og konkludere over fremstillingens helhed
  • diskutere fremlagte metoder [i tekniske artikler] og relatere disse med tilsvarende resultater under angivelse af ligheder og forskelle

Kursusindhold

Kurset gennemgår den grundlæggende teori for test af elektroniske kredsløb specielt med henblik på design af digitale, integrerede kredsløb med gode testegenskaber.
Kurset omhandler områderne:
1) fysiske fejlmekanismer og logiske fejlmodeller,
2) testbarhedsanalyse (kontrollerbarhed og observerbarhed),
3) algoritmer til test mønster generering,
4) fejlsimulering (fejldækning),
5) design for test,
6) boundary scan teknikker,
7) testplanlægning i designfasen,
8) testsystemer.

Anbefalede forudsætninger

02203/02155/02138/02205, Grundkursus i digitale systemer eller design af VLSI kredsløb

Undervisningsform

Forelæsninger.
1 ugentlig opgaveregning.
2-3 mundtlige fremlæggelser (obligatorisk, på skift ugentligt blandt deltagerne),
2 rapporter samt fremlæggelse (obligatorisk)

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02209
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding