Enkeltfag 5 ECTS

VLSI Design

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til at forstå grundlaget for MOS teknologien, herunder MOS felt effekt transistoren, og kunne foretage valg af en egnet fremstillingsteknologi under hensyntagen til tekniske og økonomiske aspekter. At give de studerende en komplet forståelse af designprocessen for digitale systemer. At gøre de studerende i stand til at udforske det omfattende designrum ved hjælp af model-evaluering. At give de studerende kendskab til teknikker og strategier rettet mod både laveffekt- og højhastigheds-design. At formidle en forståelse af kompromisløsninger og forskellige designmetodikker for forskellige teknologier såsom ASIC, FPGA og SoC.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive og forklare grundlaget for MOS teknologi, herunder MOS felt-effekt transistoren
  • Beskrive og forklare grundlæggende metoder og forhold bag design af digitale integrerede kredsløb
  • Beskrive kombinatoriske og sekventielle digitale systemer og kunne liste deres egenskaber og karakteristika (tidsegenskaber, arealforbrug, effektforbrug).
  • Forklare, konstruere og analysere dele af et digitalt systeme, herunder forbindelsesstrukturer, under hensyntagen til tekniske og økonomiske forhold
  • Illustrere de primære opgaver, der er involveret i designet af et digitalt system: simulering, logik syntese og place-and-route.
  • Anvende passende teknikker til design af højhastigheds-systemer og laveffekt-systemer.
  • Designe et digitalt integrerede system ud fra givne specifikationer og de lærte metoder
  • Analysere det designede system, sammenligne resultater med et reference design og derudfra evaluere systemets performance

Kursusindhold

Oversigt over fremstillingsprocesser for MOS kredsløb (masker, designregler og elektriske parametre) og grundlæggende komponenter i MOS kredsløb (MOSFET transistor, modstande, kondensatorer og switche). Skalering af fremstillingsteknologien.
Klokkesystemer og effektforbrug for kombinatoriske og sekventielle kredsløb.
Design flow: abstraktionsniveauer, ASIC design forløb.
Design opgaver: simulering, syntese, placering og ledningsføring.
Højniveau, register-niveau og port-niveau teknikker for konstruktion af lav-effekt kredsløb.
Statisk, dynamisk og flash hukommelser.
Overvejelser på system-niveau: distribution af klokke, pakketeknologi, signal integritet.

Anbefalede forudsætninger

02138/02139, Grundkursus om digitale systemer

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02205
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding