Enkeltfag 5 ECTS

Risikomanagement

Overordnede kursusmål

Kurset udbydes kun på engelsk. Se beskrivelse på engelsk.

See course description in English

Læringsmål

 • forstå og anvende grundlæggende risikoterminologi
 • forklare forskelle mellem risk management og safety management
 • forholde sig til udvalgte forestillinger om hvorledes risici dannes,herunder normal accident theory, sikkerhedsfaktor, intensifikation og executive failure
 • forklare populære uheldsmodeller, herunder Heinrich triangle og Reason’s Swiss Cheese concept, drift of safety factor, og Rasmussen’s SRK
 • udføre en grundlæggende hændelsesundersøgelse og anvende nøglebegreber som triggers, latent and active failures og organizational processes
 • anvende en grundlæggende teknik til risikoidentifikation (SWIFT) og udføre en simpel risikoanalyse og risikovurdering
 • skitsere komponenterne i et ISO 31000 risk management program samt lærebogens barrieremanagement tilgang
 • identificere hovedpunkterne i accident precursor analysis, forklare near-miss concept, and forholde sig til “learning-from-past-mistakes approach to risk management”
 • identificere og analysere forskellige strategier for risk management,pro et contra
 • forklare kursets cases og gøre rede for sammenhæng med kursets begreber og emner
 • identificere hovedpunkter i en skriftlig opgave, gøre rede for forholdet mellem teori og empiri, helt grundlæggende forståelse af epistemologi
 • forholde sig kvalificeret til nuværende og fremtidige debatter om risiko

Kursusindhold

Kurset udbydes kun på engelsk. Se beskrivelse på engelsk.

Anbefalede forudsætninger

02402, Kendskab til elementær sandsynlighedsregning og statistik.
Detailkendskab inden for et relevant område inden for deltagerens speciale

Undervisningsform

Forelæsninger, fremlæggelse af korte temaer for medstuderende, diskussion af risiko relaterede tekster, diskussion af opgaver.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 50.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02431
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding