Enkeltfag 5 ECTS

Eksperimentel fermenteringsteknologi

Overordnede kursusmål

At give de studerende praktisk erfaring med eksperimentelt bioteknologisk arbejde indenfor mikrobiologi og fermenteringsteknologi. Dette opnås ved at lade de studerende udføre forskellige typer af fermenteringer og korrelerer de opnåede datasæt med forskningsresultater fra litteraturen.

See course description in English

Læringsmål

  • Evaluere kvantitativ fysiologi i batch og chemostat forsøg in silico.
  • Opformere mikrobielle stammer og udføre aseptisk arbejde på tværs af skala (kolber og bioreaktorer) i et laboratorium.
  • Udføre laboratorieskala gæringer og evaluere resultaterne af disse.
  • Opnå praktisk erfaring med opsætning af bioreaktorer med tilhørende måleinstrumenter.
  • Benytte online og off-line målinger til at monitorere og regulere gæringer.
  • Koble teorien om udbyttekoefficienter med det praktiske forsøg, og opnå erfaring med at opstille og regne på kulstofbalancer.
  • Mundtligt og skriftligt fremlægge de essentielle resultater og konklusioner fra udførte gæringer.
  • Udarbejde en teknisk rapport, som evaluerer information fra videnskabelig litteratur kombineret med bearbejdelse af egne data.

Kursusindhold

Sterilteknik, opbevaring af mikroorganismer, podning og opformering. Opsætning og klargøring af fermentorer. Vækstforsøg i fermentorer (fermenteringer). Vækstkarakteristika og massebalancer ud fra eksperimentelle data. Teoretisk øvelse, hvor der arbejdes med design og optimering af de forskellige typer af fermenteringsprocesser (batch og kemostat).

Anbefalede forudsætninger

Kendskab til og forståelse af fundamentale fermenteringsteknologiske processer og bioteknologiske produkter produceret ved hjælp af mikroorganismer. Kendskab til de basale kvantitative elementer, den videnskabelige baggrund og de generelle principper for bioteknologiske processer.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppeopgaver og obligatoriske laboratorieøvelser

Fakultet

Bemærkninger

Kurset kan kun tages af bachelorstuderende på studielinjerne Bioteknologi samt Life Science og Teknologi.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 60.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27035
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding