Enkeltfag 5 ECTS

Recirkulationssystemer til fiskeopdræt

Overordnede kursusmål

At give de studerende en basal forståelse af den teknologi der anvendes i recirkulerede akvakultursystemer. Kurset bør sætte de studerende i stand til at beskrive design og funktionelle egenskaber af de enkeltkomponenter der anvendes i fiskeopdræt med en høj grand af recirkulation.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for vandkvalitetsparametre i akvakultur
  • Beskrive de mekaniske, fysiske, biologiske og kemiske processer og komponenter der anvendes i recirkuleret fiskeopdræt
  • Beregne de nødvendige dimensioner af de centrale behandlingskomponenter i et recirkulationsanlæg.
  • Beskrive de fundamentale processer i biologisk filtrering.
  • Beskrive teori og funktion af anvendte teknikker i vandbeluftning og afgasning
  • Redegøre for principperne i slam og spildevandsbehandling
  • Redegøre for kilder og sammensætning af næringsstoffer i spildevand fra akvakultur
  • Redegøre for metoder til reduktion af næringsstoffer fra produktion i akvakultur
  • Redegøre for metoder og processer i denitrifikation

Kursusindhold

Se engelsk.

Undervisningsform

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, gruppearbejde,ekskursion til akvakulturanlæg og afleveringsopgave.

Bemærkninger

Vi anbefaler at tage 25331 og 25316 i det samme semester.
Dette kursus giver studerende kompetencer, der er relevante for FN’s SDG’er, især #2 (Zero hunger), #12 (Responsible consumption and production) og #14 (Life below water)

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Aqua

Sted

DTU Hirtshals Campus

Kursus ID 25316
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding