Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Transienter i elforsyningssystemer

Overordnede kursusmål

At give en solid baggrund for at kunne forstå og beregne transienters opståen og karakteristika i udvalgte elforsyningssystemer.
Derudover opnås kendskab til komponenters højfrekvente ækvivalenter og transienters effekt på disse komponenter og nettets performance.
De studerende bliver fortrolige med PSCAD som et numerisk værktøj til tidsdomænesimuleringer plus en række andre metoder som finder anvendelse i elforsyningen.

See course description in English

Læringsmål

  • Beregne simple transiente forløb analytisk og numerisk
  • Opstille bredbåndsmodeller for nogle almindelige komponenter
  • Evaluere en komponents elektriske karakteristika under transiente påvirkninger
  • Anvende PSCAD som numerisk værktøj til tidsdomænesimuleringer
  • Skelne mellem modeller med og uden distribuerede parametre
  • Anvende en række elektromagnetiske principper på elforsyningskomponenter
  • Beregne overspændinger under koblinger og lynpåvirkning
  • Forstå de grundlæggende principper for overspændingsbeskyttelse

Kursusindhold

En række grundlæggende transiente sammenhænge af betydning indenfor elforsyningens systemer og komponenter behandles.
Transienter opstår ved lynpåvirkning og under både bryde- og slutteforløb i nettet.
Beregning af overspændinger kræver højfrekvente komponentækvivalenter, baseret på kompakte kredsløbsækvivalenter som på transmissionslinjemodeller med distribuerede parametre.
Konkret behandles kabler, brydere og transformere i forskellige konfigurationer og under forskellige driftsforhold. Dertil beregning og simulering af overspændinger i luftledningssystemer ved lynpåvirkning.
Systemets respons og modstandsdygtighed overfor disse transienter undersøges ved anvendelse af isolationskoordination.
Det numeriske værktøj er primært PSCAD.

Anbefalede forudsætninger

31730/46700, 46700/31730 Elforsyning, grundkursus

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppearbejde. En række obligatoriske opgaver skal løses inkl. en større simuleringsopgave ved brug af et numerisk tidsdomæneværktøj. Godkendelse af løsningerne er forudsætning for at kunne bestå kurset.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 46715
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding