Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Stabilitet og kontrol i elforsyningssystemer

Overordnede kursusmål

At opøve kendskab til de forhold i elforsyningssystemer der kan medføre stabilitetsproblemer, at forstå hvilke fysiske mekanismer forårsager stabilitetsproblemer og at give de studerende indsigt i den teoretiske baggrund for forskellige metoder der anvendes for stabilitetsanalyse.

Endvidere indøves dybere forståelse for de matematiske modeller og metoder der anvendes ved stabilitetsanalyser. Numeriske simuleringer og analyser bliver udført på stabilitetsproblemer, hvor de studerende skal implementere de nødvendige modeller og analysemetoder i Python.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende modeller for transmissionslinjer og andre komponenter for at analysere deres effektoverføringsegenskaber og til at studere store komplekse elforsyningssystemer
  • Forklare hvordan de begrænsninger for overførsel af aktiv og reaktiv effekt afhænger af forskellige systemparametre såsom spændingsniveau, transmissionsfasevinkel og effektfaktor
  • Benytte synkronmaskinens matematiske model for at analysere maskinen under stationære og dynamiske forhold
  • Beskrive hvilken effekt synchronmaskinens kontrol og beskyttelse har på dens opførsel
  • Beskrive hvad forårsager stabilitetsproblemer i elforsyningen
  • Reflektere over hvordan stabilitetsproblemer påvirkes af den netværksrelaterede begrænsning for overførslen af aktiv effekt og den maskinrelaterede begrænsning for indføringen af aktiv og reaktiv effekt
  • Beskrive hvordan frekvensregulering bliver udført i elforsyningssystemer
  • Analysere småsignalstabilitets problemer
  • Analysere transientstabilitet i elforsyningsnet og beskrive hvordan system kan beskyttes mod transientstabilitetsproblemer

Kursusindhold

Efter en introduktion til stabilitetsproblemer gennemgås dynamiske modeller for komponenter i elforsyningen, hvilke specielt er kraftværksgeneratorer inkl. effekt/frekvensregulering og spændingsregulering, transformatorer, højspændingsledninger og kabler. Derefter gennemgås de forskellige stabilitets problemer i elforsyningen.

Den teoretiske gennemgang af stabilitetsproblemer følges op af stabilitetsanalyser i Python, hvor case-studies modelleres og simuleres ved påtrykning af dimensionerende fejl eller tilstandsændringer.

Anbefalede forudsætninger

31730/31742/31300, Reguleringsteknik 1

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og selvstændigt projektarbejde

Fakultet

Bemærkninger

I løbet af kurset anvendes et par forskellige e-lærings værktøjer for at understøtte de studerendes indlæring. Disse aktiviteter dækker blandt andet:

– Online forelæsninger og opgavevejledning ved anvendelse af Adobe Connect programmet.

– Ugentlige online konsultationssessioner (spørgetimer), hvor de studerende kan logge ind for at få hjælp med problemer relateret til de afløsningsopgaver som de arbejder på i løbet af semestret.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 46710
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding