Enkeltfag Engelsk 2.5 ECTS

Ph.d.-sommer skole: Remote Sensing for vindenergi

Overordnede kursusmål

At give eleverne forståelse for fremskridtene inden for fjernmålingsteknikker, der er nyttige i vindenergi.

See course description in English

Læringsmål

 • forklare basale forskelle i måleprincipperne med continuous-wave og pulsed Doppler lidar for vindenergi
 • være i stand til at forstå og analysere vind lidar data
 • beskrive jord-baseret og nacelle-baseret vind lidar til power kurve måling og basale principper for lidar til vindmølle kontrol
 • forklare remote sensing teknikker til observation af turbulens og forstå hvorfor lidars ikke måler samme turbulense som in-situ målinger
 • nævne de sensorer som er nødvendige for at måle de fysiske parametre relateret til vindprofilet
 • være i stand til at reconstructe de orthogonale vind komponenter fra line-of-sight hastigheder
 • forstå de væsentligste kilder til usikkerhed som påvirker lidar målinger
 • udvikle en typisk måle kampagne plan ved bruge af remote sensing instrumenter for at indsamle vind målinger
 • forklare de basale principper om radar for vind måling og wake måling
 • forstå tidslig skala for atmosfærens bevægelse, væsentlige måder at udføre vind ressource estimering og de største forskelle mellem land-baseret vindenergi og offshore vindenergi
 • forklare de basale principper af flybåren lidar til land overflade karakterisering
 • forklare princippet bag Synthetic Aperture Radar (SAR) vindkortlægning over havet

Kursusindhold

Den 5 dages sommerskole fokuserer på udvikling og anvendelse af telemåle-teknikker relevante for vindenergi. De emner der dækkes er udvikling af instrumenter, konfigurering af instrumenter, signal processering og data analysemetoder og anvendelser for forskellige typer af instrumenter herunder LIDAR og SAR både på jorden og på satellitter. Anvendelser inkluderer vind ressource kortlægning, vind profiler, power kurver, laster på vindmøller, turbulens og kontrol af vindmøller. De teoretiske aspekter om spredning i luften og det atmosfæriske grænselags karakteristika med særlig fokus på telemåling for vindenergi bliver gennemgået. Det er praktiske øvelser og demonstration af metoder, og fordele og ulemper vil blive diskuteret.

Anbefalede forudsætninger

Kandidat i Ingeniørvidenskab, fysik, matematik eller lignende.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og demonstrationer

Pladsbegrænsning

Minimum 12, Maksimum: 32.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Risø Campus

Kursus ID 46920
Kursustype Ph.d.
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding