Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Hands-on mikrokontroller programmering

Overordnede kursusmål

Begrebet Smart Grid dækker over visionen om et fremtidigt energisystem, hvor en stor andel af vedvarende energi er integreret i et system, der er højt automatiseret, fleksibelt og pålideligt.
Eksempler på Smart Grid teknologier er husholdningsapparater, der reagerer intelligent på systemets aktuelle tilstand, automatiske mekanismer til koordinering af resurser og avancerede systemer til udveksling af information.
Målet med dette kursus er at opnå hands-on erfaring med de teknologier, der benyttes i disse systemer, ved at designe, implementere og teste en Smart Grid applikation på et mikrocontrollersystem.
Det intelligente energisystem bruges som case for applikationen, men der kræves ingen forudgående erfaring med energisystemer.

See course description in English

Læringsmål

  • forstå grundkoncepterne i Smart Grids
  • analysere kravene til en Smart Grid applikation
  • designe en applikation der bruger input og output til at vekselvirke med en fysisk enhed
  • designe en brugergrænseflade til lokal styring og overvågning
  • designe et kommunikationsinterface til fjernstyring og overvågning
  • implementere applikationen på et mikrocontrollersystem
  • designe en testprocedure som udnytter laboratoriefaciliteter til at validere applikationens funktion
  • udføre tests i laboratoriet
  • dokumentere hele processen og den udviklede applikation

Kursusindhold

Størstedelen af tiden arbejdes i laboratoriet i projektgrupper.
Oversigtsforelæsninger gives om:
– Smart Grids og relaterede ICT teknologier
– Konkrete Smart Grid applikationer (projekter)
– Arduino MKR1000/1010 mikrocontrollersystemet og de perifere enheder (A/D og D/A convertere, Timer, I/O, Interrupte, og LCD display osv.)
– det integrerede udviklingsmiljø Arduino Embedded Workbench
– kommunikationssystemer i intelligente energisystemer
– brugercentreret interface design

Anbefalede forudsætninger

30010/02318/02101/02102/02312/02314, eller tilsvarende
grundlæggende kendskab til programmering, såsom C, Python,HTML, JSON, Java eller JavaScript.

Undervisningsform

Oversigtsforelæsninger og projektarbejde i grupper

Pladsbegrænsning

Maksimum: 50.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 46760
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding