Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Aeroelasticitet for vindmøller

Overordnede kursusmål

At give de studerende en grundig indføring i struktur- og aerodynamiske modeller for vindmøller til beregning af det aeroelastiske respons. At beregne og analysere de tidsvarierende laster stammende fra den atmosfæriske turbulens, vindgradient, yaw, tårnskygge samt tyngde og inertilaster.

See course description in English

Læringsmål

  • Producere et program til bestemmelse af instationære aerodynamiske laster
  • Implementer dynamisk wake modeller
  • Implementer dynamisk stall model
  • Implementer en yaw model
  • Anvende et program til at generere atmosfærisk turbulens
  • Implementere en pitch controller
  • Opstille bevægelsesligningerne for en vindmølle
  • Integrere bevægelsesligningerne i tidsdomænet og koble dem med de aerodynamiske laster
  • Forklare indflydelsen af delmodellerne i den aerodynamiske beregning udfra den bagvedliggende fysik
  • Verificere koblingen mellem struktur- og aerodynamik

Kursusindhold

Strukturel modellering af vindmølle med et begrænset antal frihedsgrader, opbygning af dynamiske stall modeller, instationær BEM model, modellering af atmosfærisk turbulens, vindgradienter, numerisk tidsintegration af bevægelsesligningerne, moderne regulering af vindmøller

Anbefalede forudsætninger

46300, Kendskab til programmering, eks. Matlab, Fortran, Python eller C

Undervisningsform

Forelæsninger og projektarbejde (max 3 studerende per gruppe)

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 46310
Kursustype Kandidat
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding