Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Vejbelægningsmekanik

Overordnede kursusmål

Se den engelske tekst

See course description in English

Læringsmål

  • Opnå bedre forståelse for opførslen af vejbelægninger under brug
  • Identificere konstruktions- og designparametre som påvirker opførslen
  • Beregne det mekaniske respons ved hjælp af klassisk pladeteori
  • Beregne der mekaniske respons ved hjælp af lagdelt elasticitetsteori
  • Identificere almindelige skader i beton-belægninger
  • Udføre inverse analyser af vejbelægningers egenskaber
  • Anvende lineær viskoelastisk teori ved materialekarakterisering
  • Anvende lineær viskoelastisk teori ved strukturel modellering

Kursusindhold

Generel mekanik baggrund (10%):
(i) Deformation, rotation og tøjning, kompatibilitets ligninger, og spændinger;
(ii) Ligevægtsligninger, lineært elastisk konstitutive ligninger, randværdiproblemer;
Betonbelægninger (45%):
(iii) Introduktion og terminologi;
(iv) Overblik over processerne ved anlægning;
(v) Mekanikken bag fuldt understøttede plader;
(vi) Betons egenskaber og miljømæssige påvirkninger;
(vii) Fuger – roller, typer, arrangementer, design, forsegling;
(viii) Typiske skader og årsager;
Asfaltbelægninger (45%):
(ix) Lagdelt elastisk halvuendeligt rum: problemformuleringer og løsningsmetoder;
(x) Statisk elastisk FWD tilbageberegning;
(xi) Lineære viskoelastiske solider – Boltzmann superposition;
(xii) Laplace transformation og ”Interconversion”;
(xiii) Frekvensdomæne – dynamisk modul og fasevinkel;
(xiv) Tids-temperatur superposition;
(xv) Spektre og mekaniske analogier;
(xvi) Lagret viskoelastisk halvuendeligt rum.

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussion, øvelser og projektarbejde.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Kursus ID 12451
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding