Enkeltfag 5 ECTS

Mineralske råstoffer

Overordnede kursusmål

Mineraler og mineralske råstoffer findes overalt i vores hverdag. Forståelsen af deres egenskaber og opbygning er essentielle for vores forståelse af deres roller i f.eks undergrunden, miljøet eller i byggematerialer. I dette kursus vil vi gennemgå de vigtigste mineraler og få indblik i deres dannelse og deres egenskaber ved bl.a. at bruge petrografisk mikroskopi og røntgendiffraktion. Derudover vil vi komme på virksomhedsbesøg og høre hvorfor kendskabet til mineralogi er så vigtigt.

See course description in English

Læringsmål

  • karakterisere forskellige typer af mineraler baseret på deres krystal kemi, krystal struktur og fysiske egenskaber.
  • forklare sammenhængen mellem mineralers anisotropi og deres fysiske egenskaber.
  • evaluere mineralerne i en bjergart eller et sediment og beskrive de geologiske dannelsesprocesser.
  • undersøge de optiske egenskaber af bjergartsdannende mineraler under mikroskop.
  • forberede prøver og analysere og validere data ifm. XRD (røntgendiffraktion) eksperimenter.
  • beskrive og diskutere den industrielle værdi og brug af mineraler.
  • identificere og beskrive de forskellige stadier af operationer ifm. mineral ekstraktion.
  • geostatistisk evaluering af mineralforekomster

Kursusindhold

Mineralogi, mineraler, mineral egenskaber, XRD (røntgendiffraktion), mineralske råstoffer, geologi, magmatiske bjergarter, metamorfe bjergarter, sedimentære bjergarter, sedimenter, pladetektonik.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, virksomhedsbesøg

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12430
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding