Enkeltfag 10 ECTS

Forurenede grunde

Overordnede kursusmål

Det overordnede formål er at give studerende en platform til at kunne virke professionelt ved risikovurdering og oprensning af forurenede grunde baseret på konceptuel og procesmæssig forståelse.

See course description in English

Læringsmål

 • beskrive kilder til jord- og grundvandsforurening primært fra forurenede grunde og identificere kildetyper og vigtige forureningsstoffer
 • demonstrere konceptuel forståelse for forurening af jord, grundvand og overfladevand fra forurende grunde
 • forklare styrende processer og identificere faktorer som kontrollerer transport og skæbne af stoffer i jord og grundvand
 • udføre beregninger og udvælge parameterværdier for nøgleprocesser såsom transport, stofspredning, fordampning, sorption og nedbrydning af forureningsstoffer
 • analysere betydende elementer i risikovurderinger af forurenede grunde og relatere resultaterne til en praktisk sammenhæng
 • anvende computerbaserede vurderingsværktøjer til transportberegning og risikovurdering og rapportere resultater og konklusioner
 • demonstrere overblik over væsentlige afværgeteknologier og forståelse for deres styrker og svagheder
 • designe afværgeteknologier ved brug af analytiske værktøjer og simple modeller
 • udvælge bedst egnede afværgeteknologier i forhold til konkrete hydrogeologiske, biogeokemiske og stofmæssige data
 • vurdere afværgeteknologier og designberegninger i relation til procesforståelse og bæredygtighed
 • syntetisere viden om et konkret afgrænset emne fra videnskabelig litteratur og præsentere resultatet i form af abstrakt og poster
 • evaluere og give konstruktiv kritik af andres abstrakt/posterarbejde

Kursusindhold

Kilder til jord- og grundvandsforurening
Organiske forureningers transport, tilbageholdelse og omsætning i jord og grundvand
Tungmetallers jord- og grundvandskemi
Metoder til undersøgelse og risikovurdering af forurenede grunde
In-situ og ex-situ teknologier til behandling af forurenet jord og grundvand
Bæredygtighed af metoder og afværgeløsninger

Anbefalede forudsætninger

12102 Miljøtekniske processer,
12237 Kemikalier i miljøet og
12320 Hydrologi

Undervisningsform

Forelæsninger, regneopgaver, udfærdigelse af rapport, præsentation af abstrakt og poster, gæsteforelæsere og ekskursion.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12330
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12, fre 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding