Enkeltfag 5 ECTS

Avancerede livscyklusvurderingsmetoder

Overordnede kursusmål

Baseret på de studerendes grundlæggende viden og færdigheder i livscyklusvurdering er kursets formål at gøre de studerende i stand til at løse komplekse problemer gennem tre avancerede livscyklusvurderingsmetoder: prospektiv life cycle inventory modellering, miljø-udvidet input-output analyse og absolut miljømæssig bæredygtighedsvurdering.

Kurset vil udvide de studerendes evner i livscyklusvurdering, forberede dem på at bruge metodikken i praksis i en karriere i livscyklusbaseret bæredygtighedsvurdering i industrien eller forskningsverdenen.

See course description in English

Læringsmål

  • Evaluere miljøpåvirkningen fra komplekse systemer gennem avancerede livscyklusvurderingsmetoder integreret i specialiserede software-værktøjer.
  • Forklare hvordan generiske og nuværende livscyklusdata kan transformeres til at repræsentere fremtidige ændringer i teknologi.
  • Forudsige miljøpåvirkningen fra fremtidige systemer gennem modellering af prospektive life cycle inventories for teknologi-specifikke cases, heriblandt kvantificering af lærings- og skalleringseffekter for forgrunds- og baggrundsprocesser.
  • Forklare hvordan en miljø-udvidet input-output model kan bygges.
  • Estimere store systemers miljøpåvirkning gennem miljø-udvidet input-output analyse.
  • Beskrive hoveddelene i en absolut miljømæssig bæredygtighedsvurdering.
  • Udføre absolut miljømæssig bæredygtighedsvurdering på systemer i forskellige skalaer.
  • Diskutere og fortolke resultater fra anvendelsen af avancerede livscyklusvurderingsmetoder under hensyn til et studies kontekst, usikkerheder og andre begrænsninger.

Kursusindhold

Kurset indeholder tre dele: prospektiv life cycle inventory modellering, miljø-udvidet input-output analyse og absolut miljømæssig bæredygtighedsvurdering. De studerende vil blive introduceret til teorien bag metoderne og de vil anvende metoderne til at løse specifikke problemer gennem software, så som SimaPro, Python and MATLAB. De studerende vil også lære at kritisk forholde sig til begrænsninger i anvendelsen af avancerede metoder til beslutningsstøtte, set i lyset af et studies kontekst og usikkerheder.

Anbefalede forudsætninger

12772, Eller tilsvarende kursus om livscyklusvurdering. Erfaring med at arbejde i Python og elementær viden om MATLAB

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Pladsbegrænsning

Minimum 15.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12773
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding