Enkeltfag 5 ECTS

Udvikling og produktion af vacciner

Overordnede kursusmål

Kurset vil gennemgå udfordringerne i forbindelse med design, udvikling, produktion og registrering af vacciner baseret på kendskab til immunsystemet i dyr og mennesker. Terapeutiske antistoffer vil også blive berørt. De studerende vil opnå viden om vacciner til behandling eller forebyggelse af infektionssygdomme, allergi, cancer og kroniske inflammationssygdomme. De studerende vil opnå en forståelse for de muligheder og kompleksiteter det indebærer, at det vaccinerede individs eget immunsystem både er mål for medikamentet (vaccinen) og den egentlige udøver af medikamentets ønskede virkning. Denne biofarmakologiske indgangsvinkel til at se vacciner som medikamenter er nyttig for dels at forstå deres opdagelse og produktion, og dels for deres anvendelse forebyggende, terapeutisk eller post-eksponering.

See course description in English

Læringsmål

 • beskrive grundlaget for traditionelle vacciner (levende, inaktiverede, dræbte subunit mv.)
 • forklare forskellige tilgængelige metoder til at opdage og producere antigener
 • forklare virkningsmekanismer for adjuvanser
 • designe sammensætningen af en vaccine med udvælgelse af antigen, adjuvans og formulering
 • designe vacciner til en given udfordring, herunder også samspil med diagnostiske tests
 • beskrive de generelle principper for toxikologi og fareidentifikation
 • forklare aspekter omkring sikker og effektivitet ved vacciner og hvordan disse testes
 • beskrive anvendelse, empowerment og produktion af immunoglobiner som en gruppe biofarmaka
 • beskrive principper bag præklinisk og klinisk afprøvning af vacciner
 • designe vacciner mod allergi
 • designe vacciner mod cancer
 • anvende viden opnået i kurset til at beskrive udvikling af ny vaccine eller terapeutisk antistof mod et valgt emne

Kursusindhold

Kurset vil gennemgå grundlæggende vaccinologi såsom vaccinetyper, administration af vacciner og immunologien bag vacciners og adjuvanters virkning samt de praktiske aspekter vedrørende brug af vacciner til dyr og mennesker. Der vil blive undervist i grundlæggende forhold vedr. toksikologi og fareidentifikation. Særlige forhold vedrørende vacciner mod infektionssygdomme eller cancer eller som behandling af allergi vil blive gennemgået.

Som et eksempel på farmakologisk udvikling og produktion vil processen for udvikling og fremstilling af vacciner gennemgås fra identifikation af et antigen, med dets optimale karakteristika vedr. produktionsegnethed, stabilitet og immunologisk relevans, over udvælgelse og/eller udvikling af adjuvans og afprøvning i dyremodeller, til den endelige produktion og formulering af en vaccine til et defineret formål. Dette inkluderer også forhold vedr. myndigheders krav til dokumentation i produktionen, samt præklinisk og klinisk afprøvning. Endelig vil der blive undervist i design og produktion af terapeutiske antistoffer.

Anbefalede forudsætninger

27322/27070, Undervisningen forudsætter et vist kendskab til immunologi herunder de cellulære og humorale elementer og immunsystemets reaktion på infektion, som kun kort vil blive gennemgået. Det fungerer godt sideløbende at tage kursus i immunologi (27070).

Undervisningsform

Kurset foregår som en kombination af forelæsninger og gruppearbejde. Der planlægges en udflugt til SSI. Relevante gæsteforelæsere vil deltage under udvalgte emner.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22230
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding