Enkeltfag 5 ECTS

Principper for hjerne-computer interface

Overordnede kursusmål

Målet er at opnå en grundlæggende forståelse for Hjerne-Computer Interface (BCI: Computer-baserede systemer, der registrerer, afkoder og oversætter målbare neurofysiologiske signaler til kommandoer til outputenheder for at udføre en handling uden nogen muskulær aktivering). Dette opnås ved at inkorporere realtid signalbehandlingsmetoder til udtræk af relevante karakteristika ( feature extraction) og klassificering i EEG (elektroencefalografi)-baserede BCI’er.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive de EEG-signaler, som kan identificeres som markører for mental aktivitet
  • beskrive forskellige BCI systemer og neurale proteser
  • anvende signalbehandlingsteknikker til at klargøre EEG-signalerne
  • udvikle metoder til udtræk af relevante karakteristika
  • implementere klassificeringsalgoritme til at klassificere disse signaler
  • opbygge et velfungerende BCI-system
  • gennemgå og præsentere udvalgte videnskabelige artikler
  • diskutere udviklingen og fremtiden for dette forskningsområde

Kursusindhold

Hjerne-Computer Interface, baseret på forskellige typer af EEG, vil blive gennemgået i form af forelæsninger, diskussioner samt praktiske og teoretiske læringsmetoder. De studerende vil blive bedt om at præsentere en videnskabelig artikel. Et BCI-design gruppeprojekt (grupper på 2), baseret på tilgængelige BCI data eller nye data, vil afsluttes med en endelig rapport og en præsentation.

Anbefalede forudsætninger

31561/22052/31545/22485/31560/22055

Undervisningsform

Forelæsninger
Øvelser
Studerendes præsentationer af videnskabelige artikler
Gruppearbejde

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22053
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding