Enkeltfag 5 ECTS

Præklinisk lægemiddeludvikling

Overordnede kursusmål

Det overordnede formål med dette kursus er at give den studerende et bredt overblik over, og muligheden for at forstå, de forskellige faser af den prækliniske udviklingsproces, og hvad der kræves for, at en lægemiddelkandidat kan gå videre til kliniske forsøg og potentielt komme ind på markedet. Stadierne fra opdagelse til når en lægemiddelkandidat udvælges til kliniske forsøg vil blive dækket med hovedfokus på udviklingsfasen. Kurset illustrerer processen med at udvikle den optimale lægemiddelkandidat ved at kombinere viden om farmakologi, farmaceutisk videnskab, ingeniørtekniske perspektiver, toksikologi samt computermodellering. Fokus vil være på udvikling af små molekyler såvel som peptider og proteiner. Der vil være mange eksempler og cases fra det ‘virkelige liv’ fra industrien og fra den akademiske verden. En sådan viden er obligatorisk for kandidatens evne til at interagere med andre fagfolk i tværfaglige projektteams i farmaceutiske virksomheder.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare fundamentale aspekter af præklinisk lægemiddeludvikling.
  • beskrive kravene for at starte kliniske forsøg.
  • forklare principperne for farmakologisk screening og testning for udvalgte cases.
  • beskrive betydningen af tidlige undersøgelser for toksicitet og de overordnede krav for præklinisk toksicitetstestning.
  • demonstrere generel viden om opløsnings- og absorptionsstudier af lægemiddelkandidater.
  • forklare vigtigheden og principperne for brug af dyremodeller til test af lægemiddelkandidater.
  • analysere og præsentere en videnskabelig artikel der omhandler præklinisk lægemiddeludvikling.
  • udfærdige en mindre rapport (i grupper) vedrørende en specifik lægemiddeludviklings-case der demonstrerer de ovennævnte læringsprincipper.
  • virke som opponent for andre studerende ved mundtlige præsentationer ved at give konstruktiv feedback.

Kursusindhold

Lægemiddeludvikling er en kompleks proces, der kræver involvering af fagområderne lige fra tidlig identifikation af målet for lægemidlet og validering af sikkerhed og effektivitet indtil markedslancering. Dette kursus vil give de studerende en forståelse af de mest basale og vigtige aspekter af disse processer med stærkt fokus på den prækliniske lægemiddeludvikling. Der vil i kurset lægges vægt på områder omkring opløselighed af lægemidler, studier med cellemodeller, toksikologisk testning og dyreforsøg af lægemiddelkandidaterne. Der vil også være foredrag om farmakologisk screening, kliniske studier og translationel medicin osv. Kurset dækker udvikling af små molekyler, såvel som peptider og proteiner, og skaber et overblik over hele den prækliniske udviklingsfase for lægemidler. Flere foredrag er fra erfarne eksperter fra medicinalindustrien så som Novo Nordisk, Lundbeck og LEO Pharma og dækker ‘virkelige’ udfordringer inden for lægemiddeludvikling. Kurset vil omfatte interaktive foredrag, præsentationer fra de studerende samt gruppearbejde om specifikke udviklingsudfordringer af lægemidler. Gruppearbejdet præsenteres af hver gruppe, og hver gruppe vil også fungere som modpart for en anden gruppe.

Undervisningsform

Klasseundervisning, gruppearbejde, artikeldiskussion, mundtlige præsentationer. Fordelingen mellem klasseundervisning og gruppearbejde er ca. 50:50.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22237
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding