Enkeltfag 10 ECTS

Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling

Overordnede kursusmål

Målet er at forstå hørelsens signalbehandlingsmekanismer og deres perceptuelle konsekvenser. At lære om funktionelle relationer mellem lydens fysiske egenskaber og opfattelsen af disse. At studere sensorisk signalbehandling og dens fysiske placering i hjernen ved hjælp af objektive metoder så som otoakustiske emissioner og “auditory evoked potentials”. At lære om potentielle kliniske og tekniske anvendelser ved at benytte auditive modelbaserede signalbehandlingsteknikker.

See course description in English

Læringsmål

 • beskrive og anvende grundlæggende signalanalysebegreber (f.eks. foldning, korrelation, Fourier transformation, sampling, kvantisering og aliasing)
 • kategorisere forskellige typer høretab og deres konsekvenser for perception samt evaluere potentielle kompensationsstrategier i høreapparater og cochlear implants
 • fortolke begreber inden for signaldetektionsteori og fortolke deres implikationer for psykofysiske målemetoder
 • analysere det indre øres (cochleas) signalbehandling, beskrive karakteristiske træk ved cochleare transformationer ved hjælp af ækvivalente elektriske kredsløb
 • karakterisere hørelsens frekvensselektive egenskaber, demonstrere maskeringsbegrebet, samt evaluere auditive maskeringsmodeller
 • forklare hørelsens egenskaber vedrørende temporal signalbehandling, beregne modulationsspektret for et givent stimulus, og evaluere begrebet modulationsfrekvensselektivitet
 • diskutere metoder til at måle hørestyrke og intensitetsdiskrimination, evaluere hørestyrkemodeller og ørets kodning af intensitet
 • demonstrere og diskutere principperne ved spatial og binaural hørelse, beskrive data fra binaurale perceptionforsøg ved hjælp af “equalization cancellation”-model
 • relatere data fra taleforståelighedsmålinger med talesignalets egenskaber, rumakustik og hørelsens tilstand, sammenligne og evaluere forskellige taleforståelighedsmålemetoder
 • diskutere signalbehandlingsmodeller for auditive neuroner, evaluere fysiologisk inspirerede modeller af auditiv perception
 • forklare metoder til at måle otoakustiske emissioner og “acoustically evoked potentials” (AEP), kategorisere forskellige typer af “evoked potentials”, fortolke det indre øres rolle for produktionen af hjernestamme potentialer

Kursusindhold

Psykofysik og hørelsens fysiologi. Auditive modeller. Neurofysiologiske målemetoder. Sammenhæng mellem neurofysiologiske målinger og psykoakustiske resultater. Neural imaging teknik. Tekniske og kliniske anvendelser. Kompensationsstrategier i høreapparater og cochlear implants. Der er mindre regneopgaver i forbindelse med forelæsningerne og desuden syv Matlab-baserede øvelser i tilknytning til de enkelte forelæsninger.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Bemærkninger

E-learning anvendes i form af online and interaktive quiz, video-optagede forelæsninger, course wiki, diskussionsforum eller blog, web-baserede værktøjer samt digital whiteboard.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22003
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12, tors 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding