Enkeltfag 5 ECTS

Biomaterialer

Overordnede kursusmål

Kurset vil give dig en bred introduktion til de fysiske, kemiske og mekaniske krav til et biomateriale, som skal anvendes udenfor eller inde i kroppen, og det vil give dig et vidensgrundlag til at kunne vælge og optimere biomaterialer til udvalgte biomedicinske anvendelser. Eksempler vil omfatte hårde biomaterialer (f.eks. til knogleerstatning), bløde biomaterialer (f.eks. til kunstige hjerteklapper) og ultra-bløde biomaterialer (f.eks. som cellestilladser til vævsteknologi), samt deres anvendelser inde i kroppen eller til laboratoriebrug.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive øjeblikkelige, tidlige og sene kropsreaktioner på implanterede materialer.
  • beskrive og sammenligne de mekaniske egenskaber af forskellige klasser af biomaterialer.
  • beskrive processer til at formgive forskellige klasser af biomaterialer.
  • forklare og give eksempler på, hvordan overflademodificering af biomaterialer kan fremme eller hæmme deres vekselvirkning med levende celler.
  • diskutere almindeligt forekommende nedbrydningsmekanismer for biomaterialer og relaterede uønskede bivirkninger på levende organismer.
  • beskrive metoder til at sterilisere implanterbare materialer og diskutere deres mulige uønskede indvirkning på biomaterialers egenskaber.
  • beskrive udvalgte krav for godkendelse af et biomateriale til klinisk brug.
  • analysere de fysiske, kemiske og mekaniske krav til et biomateriale i en specifik biomedicinsk anvendelse.
  • designe en biomateriale baseret løsning til et biomedicinsk problem ved at kombinere en behovsanalyse med viden om biomaterialers egenskaber og forarbejdning.
  • vurdere og rapportere om fordele og ulemper ved en komponent baseret på biomaterialer.

Kursusindhold

De grundlæggende materialevidenskabelige sider af biomaterialer, bl.a. deres fremstilling, struktur og egenskaber, vil blive gennemgået med udgangspunkt i den praktiske funktion, effektivitet, og fejlmekanismer af biomedicinske enheder og implantater. Kunstige materialer (metal, keramik, polymer) såvel som biologiske materialer vil blive beskrevet.

Vi vil gennemgå mange af de uønskede bivirkninger, som kan forårsages af at indsætte et fremmed materiale i kroppen, herunder giftighed, immunologiske reaktioner og infektion. Denne viden vil blive brugt som udgangspunkt for at diskutere, hvorledes materialets funktion kan optimeres og bivirkningerne minimeres ved det rigtige valg af selve biomaterialet, design af dets form og struktur og modificering af dets overfladeegenskaber. Problembaserede opgaver vil blive baseret på konkrete medicinske enheder, som er i brug eller under udvikling. Deres nuværende anvendelser og muligheder for forbedringer vil blive diskuteret af gæsteforelæsere fra industrien.

Biomaterialers stabilitet og nedbrydningsmekanismer vil blive diskuteret. Eksempler vil vise, hvorledes forståelse og styring af nedbrydningsprocesserne er lige værdifulde, hvad enten nedbrydning af biomaterialet er påkrævet som i et cellestillads til vævsteknologi eller uønsket som i et permanent implantat.

Klinisk anvendelse af biomaterialer kræver forudgående evaluering og myndighedsgodkendelse. Vi vil gennemgå udvalgte krav til godkendelse og diskutere, hvordan de kan forsinke eller endda forhindre anvendelse af nye biomaterialer til konkret klinisk anvendelse.

Anbefalede forudsætninger

41684/41015/27002, Grundlæggende materialelære (f.eks. 41684 el. 41015), grundlæggende cellebiologi (f.eks. KU011 el. 27002)

Undervisningsform

4 timer om ugen. Problembaserede aktiviteter, forelæsning, klassediskussioner, opgaveregning.

Pladsbegrænsning

Minimum 6.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kemi
Kursus ID 22281
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding