Enkeltfag 5 ECTS

Avancerede emner indenfor Magnetisk Resonans billeddannelse

Overordnede kursusmål

Baseret på deltagernes solide erfaring med MR fra DTU kursus 22506 eller tilsvarende, omhandler nærværende kursus nogle af de mere avancerede emner, som f.eks. er relevante i forbindelse med en karriere relateret til MR-skanning eller NMR. Matematiske beskrivelser suppleres med kvalitativ forståelse af MR instrumentering, optagelse og analyse.

See course description in English

Læringsmål

  • kvantitativt analysere centrale sekvens- og vævsparametre af relevans for MR billeddannelse.
  • vælge og designe radiobølge-pulse til MR skanning.
  • karakterisere, selektere og undertrykke ekkoer og kohærensveje.
  • karakterisere MR instrumentering og håndtere dens begrænsninger.
  • karakterisere MR konstraststoffer og beregne afgørende egenskaber for signal og relaksation, herunder multi-nuklear MR.
  • designe multi-ekko og undersamplingteknikker for acceleration af MR målinger.
  • designe og analysere funktionelle MR eksperimenter (fMRI), specielt baseret på billeddannelse med høj spatial opløsning.
  • adressere udfordringer ved hyperpolariseret og ultra-højfelts MR for at kunne høste fordelene ved sådanne signalforstærkende teknikker.

Kursusindhold

Specielt omhandler kurset aspekter af accelereret billeddannelse, relaksationsmekanismer, kontraststoffer, funktionel/strukturel neurobilleddannelse, og ultra-højfelts MR skanning. E-læring indgår via MR simuleringer.

Anbefalede forudsætninger

22506, Kurset forudsætter omfattende viden om magnetisk resonans svarende til slutniveauet for DTU kurset 22506 Magnetisk Resonans i Medicinsk Billeddannelse.

Undervisningsform

Den centrale undervisningsform er gruppediskussion af læste tekster, suppleret med forelæsninger, studenterpræsentationer, regneøvelser og praktiske øvelser med DTU’s nye MR skanner. Kursusmateriale og opgaver fremlægges af undervisere og på skift deltagerne, som tilstræbt deler opgaven ligeligt. Gennemgående tilfredsstillende bidrag i form af hyppige fremlæggelser er en forudsætning for beståelse af kurset. Omfattende forberedelse til de ugentlige møder må påregnes.

Bemærkninger

E-learning anvendes i form af simuleringer. Den nye kliniske MR skanner på DTU anvendes.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22507
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding