Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Videregående antenneteknik og målinger

Overordnede kursusmål

Deltagerne skal opnå en forståelse af antenner baseret på den elektromagnetiske feltteori. Endvidere skal deltagerne opnå færdigheden til at analysere og designe avancerede antenner og antennesystemer.

See course description in English

Læringsmål

 • anvende elektromagnetisk feltteori til analyse af antenner
 • beregne/udregne numerisk udstråling fra flere typer antenner og bestemme parametre såsom direktivitet, forstrækning og polarisation
 • forstå og analysere trådantenner, mikrostripantenner, aperturantenner, herunder horn- og reflektorantenner
 • forstå og analysere antennegrupper – herunder fasestyrede grupper
 • forstå og anvende syntesten af udstrålingsmønstre for antennegrupper
 • udvikle simple computerprogrammer til analyse af antenner
 • anvende kommercielle computerprogrammer til analyse af antenner
 • forklare, sammenligne og vurdere forskellige metoder til antennemålinger – især fjernfeltsmålinger, plane og sfæriske nærfeltsmålinger
 • forklare det teoretiske grundlag for plane og sfæriske nærfeltsmålinger
 • Udføre målinger af antenneudstråling med forskellige antennemålesystemer ved DTU Elektromagnetisk Test Center (ETC)
 • analysere og sammenholde beregnings- og måleresultater og forklare eventuelle forskelle.

Kursusindhold

Grundlæggende antenner
Elektromagnetisk feltteori for antenner
Trådantenner
Mikrostripantenner
Aperturantenner, herunder horn- og reflektorantenner
Mikrostrip antenner
Antennegrupper og fasede antennegrupper
Syntese af antennearrays
Antennemålinger (nærfelt, fjernfelt, nærfelt til fjernfelt transformation, forstrækning)
Projektarbejde

Anbefalede forudsætninger

30417/30428, Kurset kræver viden om grundlæggende antenneteori og videregående elektromagnetisme som indeholdt i de to forudsætningskurser eller lignende kurser. Kurser i anvendt matematik og numeriske metoder.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, og projekt

Bemærkninger

Kurset giver god baggrund for udførelse af specialkurser og eksamensprojekt inden for antenner og anvendt feltteori.

E-learning anvendes i form af online quizzes.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30430
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding