Enkeltfag Dansk 5 ECTS

GIS for diplomingeniører

Overordnede kursusmål

At introducere grundlæggende begreber i Geografiske Informationssystemer (GIS). Gennem øvelser og forelæsninger at give en indsigt i stedbestemt information og geodata.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive grundlæggende GIS-datastrukturer og algoritmer
  • beskrive forskellige teknikker til indhentning af geodata med hensyn til deres grundlæggende principper, deres anvendelsesområde, den nødvendige indsats og deres begrænsninger
  • udvikle simple GIS-applikationer med deres krav til geospatiale data og GIS-funktionalitet
  • håndtere en open source GIS-software til typiske geospatiale spørgsmål med python-programmering
  • bruge officielle danske og europæiske geodatabaser til simple analyser i vektor- og rasterdatamodeller
  • udvikle en simpel database for et givet rumligt problem i overensstemmelse med en passende geodatamodel og formulere simple forespørgsler på den
  • håndtere GIS-specifikke metoder såsom geo-reference og korttransformationer
  • transformere geodata mellem forskellige geodætiske datums og kortprojektioner
  • udføre og forstå tematisk kortlægning
  • anvende geometriske operationer på geodata i vektor- og rasterdomænet.

Kursusindhold

• Introduktion til GIS og rumlig analyse
• Kerne GIS metoder og standarder
• Anvendelser af GIS (miljøledelse, ressourceallokering, transport, byplanlægning, klimaændringer og socioøkonomi)
• Datainput i GIS og kilder til geodata
• GIS datastrukturer og modeller
• Kartografi og geovisualisering
• Koordinatsystemer, kortprojektioner og datums
• Relationelle og rumlige databaser, databasedesign og forespørgsler med SQL
• Rumlig analyse i vektor- og rasterdatamodeller.
• Python programmering inden for GIS

Anbefalede forudsætninger

01901/01910

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 30531
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding