Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Netværksoptimering

Overordnede kursusmål

At give deltagerne en grundig indføring i problemformulering og løsningsmetodik for netværksoptimeringsproblemer som disse opstår i bl.a. trafik- og transport-optimering samt produktions-planlægning. Deltagerne bliver i stand til at identificere et problem som værende et netværksoptimeringsproblem og til at løse det vha. forskellige dedikerede algoritmer ofte baseret på teknikker fra lineær/heltals programmering, primal-duale algoritmer og dekomposition.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive hvordan teknikker fra lineær/heltasprogrammering kan bruges til at udvikle og bevise korrekthed af forskellige netværks algoritmer
  • forklare primal-duale algoritmer og deres anvendelse
  • beskrive og bruge de centrale algoritmer indenfor de klassiske netværksproblemstillinger: mindst udspændende træ, korteste vej, projektplanlægning, maximum flow, minimum cost flow og multicommodity flow.
  • kunne anvende grafer og netværk som modellerings-sprog
  • gengive betydningen af og indholdet af de centrale beviser indenfor netværksoptimering.
  • analysere og beskrive værste-tids tidskompleksitet af en algoritme.
  • beskrive simple datastrukturer til grafalgoritmer
  • arbejde selvstændigt med et større netværksproblem
  • udarbejde en rapport om fundne resultater

Kursusindhold

Algoritmer til netværk: Resume af relevant grafteori. Algoritmer til bestemmelse af korteste veje, maksimal strømning i netværk med kapacitetsbegrænsninger og strømning med minimal omkostning. Anvendelse af grafer og netværk til at formulere komplekse problemer.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, projektarbejde

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Kursus ID 42115
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding