Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Netværksoptimering

Overordnede kursusmål

At give deltagerne en grundig indføring i problemformulering og løsningsmetodik for netværksoptimeringsproblemer som disse opstår i bl.a. trafik- og transport-optimering samt produktions-planlægning. Deltagerne bliver i stand til at identificere et problem som værende et netværksoptimeringsproblem og til at løse det vha. forskellige dedikerede algoritmer ofte baseret på teknikker fra lineær/heltals programmering, primal-duale algoritmer og dekomposition.

See course description in English

Læringsmål

 • Analysere og evaluere egnetheden af ​​lineære/heltalsprogrammeringsteknikker til at formulere og løse netværksoptimeringsproblemer.
 • Formulere og udvikle primal-dual-algoritmer til at løse netværksoptimeringsproblemer, der opstår inden for områder som trafik- og transportoptimering og produktionsplanlægning.
 • Klassificere og skelne mellem de forskellige centrale algoritmer for klassiske netværksproblemer såsom mindste udspændende træ, korteste vej, projektplanlægning, maksimalt flow, min-cost flow og multicommodity flow.
 • Kunne løse netværksoptimeringsproblemer ved hjælp af specialiserede algoritmer, der ofte er baseret på teknikker fra lineær/heltalsprogrammering, primal-dual-algoritmer og dekomponering.
 • Evaluere og vælge passende grafer og netværk som modelleringsværktøjer til komplekse problemer.
 • Vurdere og fortolke de centrale teoremer indenfor netværksoptimering, herunder køretid og korrekthed af de præsenterede algoritmer.
 • Analysere og evaluere worst-case tidskompleksitet af algoritmer, der bruges til netværksoptimeringsproblemer.
 • Udvikle og implementere simple datastrukturer til grafalgoritmer.
 • Selvstændigt formulere og løse et større netværksoptimeringsproblem ved hjælp af passende algoritmer og teknikker.
 • Kommuniker resultaterne af et stillet netværksoptimeringsproblem i en skriftlig rapport.
 • Blive i stand ti at anvende grafer og netværk som modellerings-sprog

Kursusindhold

Algoritmer til netværk: Resume af relevant grafteori. Algoritmer til bestemmelse af korteste veje, maksimal strømning i netværk med kapacitetsbegrænsninger og strømning med minimal omkostning. Anvendelse af grafer og netværk til at formulere komplekse problemer.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, projektarbejde

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 42115
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding