Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Introduktion til Operations og Supply Chain Management

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at introducere de studerende til de vigtigste planlægningsproblemer som en virksomhed møder på tværs af forsyningskæden. Problemstillingerne og løsningsmetoderne rammer såvel det strategiske, det taktiske som det operationelle planlægningsniveau. Kurset giver de studerende en introduktion til styring og ledelse af forsyningskæder (supply chain management) og til produktionsplanlægning. Kvantitative metoder baseret på f.eks. deskriptiv statistik og på matematisk optimering introduceres gennem øvelser, der løses ved brug af regneark. Kurset giver dermed de studerende den første berøring med business intelligence-begrebet og motiverer hermed senere kurser inden for business analytics.

See course description in English

Læringsmål

 • Forklare og beskrive begreberne værdikæder, styring og ledelse af forsyningskæder (supply chain management) og ”operations management”
 • Forklare og beskrive proces-begrebet i kontekst af produktionsplanlægning samt benytte metoder til business process mapping til at kortlægge processerne i en produktion med henblik på at forbedre effektiviteten
 • Forklare begrebet kvalitet og benytte kvantitative metoder til kvalitetsstyring
 • Forklare begrebet kapacitet og benytte beslutningstræer til analyse
 • Forklare begrebet styring af indkøb og benytte basale metoder til analyse af mulige leverandører
 • Forklare begrebet logistik og logistikkens rolle i en forsyningskæde samt at kunne løse simple lokaliseringsproblemer ved matematisk optimering
 • Beskrive begrebet forecasting og de mest gængse kvalitative forecasting-metoder samt kunne benytte tidsrækkebaserede såvel som kausale metoder til forecasting
 • Forklare begrebet ”sales and operations planning” og kunne forklare de tre planlægningsniveauer (strategisk, taktisk og operationel planlægning) og forskellen på disse
 • Beskrive begrebet lagerstyring og benytte de mest gængse kvantitative metoder til lagerstyring
 • Forklare og anvende begreberne ”master schedule record”, ”materials requirement planning” (MRP), ”production activity control” (PAC) og vendor order management inden for produktionsplanlægning
 • Indtaste, redigere og formatere data samt konstruere og redigere formler og figurer i den anvendte regnearkssoftware samt at kunne løse simple optimeringsproblemer i denne software
 • Udarbejde en kortfattet teknisk rapport, der beskriver hvordan kvalitative såvel som kvantitative metoder kan benyttes til løse problemstillinger inden for operations og supply chain management

Kursusindhold

Gennem kurset gennemgås de enkelte faglige problemstillinger og tilhørende løsningsmetoder inden for virksomhedernes primære aktiviteter. Dette omfatter:
– Forsyningskæder og operations management eksemplificeret gennem læringsspillet ”The Beer Game”
– Produktionsprocesser, layout af produktionssystemer og Business Process Management
– Kvalitets- og kapacitetsstyring
– Styring af indkøb
– Logistik
– Forecasting
– Sales and Operations Planning
– Lagerstyring
– Produktionsplanlægning

Såvel de ugentlige øvelsesopgaver som de obligatoriske gruppeopgaver vil blive gennemført i regnearkssoftwaren Microsoft Excel og omfatter såvel grundlæggende datahåndtering som simple formeludtryk, visualisering (grafer og figurer) samt løsning af simple optimeringsproblemer ved hjælp af Microsoft Excel Solver.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er tilrettelagt som et 1. semesterskursus særligt udviklet til de studerende på bachelorretningen ”data science og management”. Kurset er dog også velegnet som introduktion til fagområderne, ”industrial engineering”, ”operations management”, ”produktionsstyring” og ”supply chain management” for studerende på DTU’s øvrige bachelorretninger.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 42587
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding