Enkeltfag Engelsk 7.5 ECTS

Reologi af væsker med mikrostruktur (udvidet)

Overordnede kursusmål

At give deltagerne en forståelse af egenskaberne af fluider med mikrostruktur, herunder specielt makromolekylære opløsninger, polymersmelter og partikelsuspensioner.
Kurset vil desuden sætte deltagerne i stand til at karakterisere komplekse fluider samt forstå strømning af disse.

See course description in English

Læringsmål

 • udtrykke vektorer og tensorer på komponentform i relevante orthogonale koordinatsystemer samt forklare principperne ved anvendelse i ikke-orthogonale koordinatsystemer.
 • analysere simple strømningsproblemer ved anvendelse af den generaliserede newtonske fluid-model.
 • anvende smøringsantagelsen til geometrisk simplifikation af 2D og 3D strømningsproblemer og forklare forudsætningerne herfor.
 • forklare betydningen af homogene flydefelter, såsom forskydning og forlængelse, ved måling af spændingskomponenter og forklare spændingstensorens form i disse flydefelter.
 • forklare analysen og de nødvendige antagelser, som bruges i de sædvanlige målegeometrier: Kegle/plade, plade/plade, kapillar og forlængelse (énakset og biaksial).
 • forklare principperne bag den lineært viskoelastiske fluid, herunder forklare gyldighedsområdet.
 • analysere måledata med henblik på at bestemme et diskret spektrum af relaksationstider for polymere fluider.
 • anvende tid-temperatur superpositionsprincippet til analyse af måledata for polymere fluider.
 • forklare teorien bag simple reologiske modeller for suspensioner og emulsioner.
 • forklare teorien bag ikke-lineære modeller for viskoelasticitet: Differential- og integralkonstitutive ligninger samt mikromekaniske modeller.
 • forklare teorien bag optisk dobbeltbrydning og anvendelsen som målemetode for reologiske og strukturelle parametre.
 • anvende forskellige numeriske metoder til beregning af strømning af ikke-newtonske fluider.

Kursusindhold

Kurset vil indeholde følgende emner:
1. Indledende fluid mekanik. Balanceligninger for ikke-newtonske fluider. Løsning af isoterme og ikke-isoterme strømningsproblemer.
2. Reologi af ikke-newtonske fluider. Målegeometri og materialefunktioner.
3. Simple og avancerede materialemodeller for polymere opløsninger og smelter: Den generaliserede newtonske fluid, lineær viskoelasticitet, ikke-lineær viskoelasticitet.
Simple modeller for suspensioner og emulsioner.
4. Løsning af strømningsproblemer: Typiske problemstillinger kunne være: Reometri, ekstrudering, dannelse af fibre og film.
5. Fortolkning og analyse af eksperimentelle data. Klassiske metoder: Stationær og oscillatorisk forskydning (DMA).
Nye metoder: Transient forlængelse.
6. Introduktion til optisk dobbeltbrydning (birefringence).

Anbefalede forudsætninger

Grundlæggende strømningslære svarende til kursus 28530. Programmeringserfaring svarende til kursus 28864 Introduktion til Matlab programmering.

Undervisningsform

Forelæsninger samt projektarbejde med konsultation.

Fakultet

Bemærkninger

De to projektopgaver er ens for alle deltagere mens det afsluttende projekt kan tilpasses den enkeltes særlige interesser.
Undervisningsplanen følger kursus 28535.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28908
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

15.900,00 kr.

Tilmelding