Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Produktion af biobrændstoffer

Overordnede kursusmål

Se den engelske tekst

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere karakteristika af biomasser fra forskellige ressourcer
  • Beskrive de forskellige mikrobielle processer for omdannelse af forskellige biomasseressourcer til et velegnet biobrændsel
  • Beskrive et antal af de eksisterende stor-skala faciliteter der producerer biobrændsler
  • Forklare flaskehalse og/eller hæmningseffekter for de forskellige biomasse-biobrændselomsætningsprocesser
  • Bruge databaser for at finde nye løsninger inden for produktion af biobrændsler
  • Forklare betydningen af bæredygtighedsaspekter i forbindelse med produktion af biofuels fra forskellige biomasser
  • Beregne det teoretiske potentiale for forskellige biomasse-ressourcer til velegnet biobrændsel
  • Designe innovative produktionsprocesser for omdannelse af en given biomasseressource til et givet biobrændstof

Kursusindhold

Se engelsk tekst

Anbefalede forudsætninger

27034/28025/28872, eller tilsvarende

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, lab-øvelser, gruppe-arbejde

Fakultet

Bemærkninger

Se engelsk tekst

Pladsbegrænsning

Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28871
Kursustype Kandidat
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding