Enkeltfag 5 ECTS

Polymer syntese og karakterisering

Overordnede kursusmål

At blive i stand til at udføre almindelige polymerisationer såsom suspension, emulsion, kontrolleret radikal eller ringåbnings polymerisationer samt at opnå praktisk erfaring i karakterisering af polymerer såvel kemisk som fysisk.

See course description in English

Læringsmål

 • Bygge standard polymerisations opstillinger på laboratorieskala.
 • Redegøre for brugen af inhibitorer i monomerer og udføre oprensning af monomerer.
 • Udføre suspension, emulsion, kontrolleret fri radikal eller ringåbningspolymerisationer.
 • Udføre studier af polymerisationskinetik og anvend disse data til fremstilling af et specifikt produkt.
 • Anvende og forklare principperne bag oprensningsmetoderne anvendt i polymer syntese.
 • Karakterisere syntetiserede polymerer kemisk ved SEC, FT-IR, NMR og bekræfte strukturen baseret på disse data.
 • Foretage karakterisering af polymerer ved DSC, TGA og reologi og relatere til de fysiske egenskaber.
 • Kombinere teori med praksis og foreslå nye systemer til polymer syntese
 • Diskutere og præsentere “state of the art” litteratur om specifikke polymerisationsteknikker.
 • Reflektere over de udførte polymerisationer og dokumentere det udførte eksperimentelle arbejde på en videnskabelig måde.
 • Præsentere resultaterne i posterform

Kursusindhold

Kurset er delt i 2 dele således at alle grupper indledningsvist arbejder med syntese af lineære polymerer ved suspension samt emulsionspolymerisation. Derefter vælges et kort specialiseringsspor, hvor der kan stiftes bekendtskab med gængse teknikker til syntese af polymerer/blokkopolymerer (fx fri radikal, kontrolleret radikal, ringåbningspolymerisation eller enzymatisk polymerisation). Her kan der også arbejdes med bio-baserede monomerer, netværkspolymerer, fremstilling og testning af kompositmaterialer og overflademodifikation.
I alle forløb arbejdes der med oprensning og karakterisering af polymerer. Analyse af de fremstillede polymerer ved SEC, FT-IR, NMR, DSC, TGA og reologi. Strukturbestemmelse baseret på ovenstående teknikker.
Slutteligt skal de udførte eksperimenter dokumenteres og rapportering i et videnskabeligt format og præsenteres igennem en postersession.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Laboratorieøvelser og præsentationer

Fakultet

Pladsbegrænsning

Maksimum: 18.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28214
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding