Enkeltfag 5 ECTS

Øvelser i kolloid- og grænsefladekemi

Overordnede kursusmål

For at understøtte forståelsen af kolloide systemer samt grænsefladefænomener i flerfasesystemer får deltagerne i dette kursus en indføring i relevante målemetoder. De pågældende systemer er meget komplekse og eksperimentel undersøgelse og afprøvning er meget udbredt i virksomheder, der fremstiller kolloide produkter og produkter, der baserer sig på grænsefladefænomener. Dette gælder blandt ander malings-, fødevare- og farmaceutisk industri. Kursets mål er at bibringe deltagerne en forståelse af en række fænomener indenfor kolloid- og grænsefladekemi ved hjælp af eksperimentelle metoder af industriel betydning.

See course description in English

Læringsmål

  • udføre forskellige typer af målinger på kolloide systemer
  • vurdere relevansen af forskellige målemetoder til kolloide systemer
  • kombinere kvalitative observationer og kvantitative målinger til karakterisering af kolloide systemer
  • karakterisere kolloide systemer med hensyn til stabilitet
  • udføre målinger af forskellige grænsefladefænomener
  • vurdere relevansen af forskellige metoder til måling af grænsefladefænomener
  • måle overflade- og grænsefladespænding
  • beskrive kapillaritet i porøse materialer udfra en kombination af målinger
  • rapportering af videnskabelige data

Kursusindhold

Deltagerne udfører i mindre hold ca. 5 øvelser, der dækker områderne: kolloider (herunder dispersioner, opløsninger af makromolekyler og miceller) og grænseflader. Gennem selvstændige forsøg sammenholdt med relevant litteratur illustreres de muligheder og begrænsninger, der ligger i forskellige målemetoder. Øvelserne foregår i tæt kontakt med igangværende forskning. Blandt de emner som øvelserne kan omfatte er bl.a. emulsionsstabilitet, kapillaritet, overfladespænding, kontaktvinkel, mikroemulsioner, grænsefladespænding, reologi og solubilisering. Rapporter udfærdiges for alle øvelser. Slutteligt i kurset vil der være en fælles præsentation og diskussion af de forskellige øvelser.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Tilrettelæggelse og gennemførelse af laboratorieøvelser med efterfølgende databehandling og rapportskrivning.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset tages normalt umiddelbart efter kursus 28315

Pladsbegrænsning

Maksimum: 18.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28316
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding