Enkeltfag Engelsk 7.5 ECTS

Modelanalyse for kemiingeniører

Overordnede kursusmål

Den basale modelformulering forudsættes kendt fra det indledende kursus 28160. Hovedformålet med det indeværende kursus er, at den studerende bliver i stand til at udvikle en matematisk model for et spektrum af komplekse og realistiske kemi- og biotekniske problemstillinger, herunder bæredygtigheden, med vægt på at foretage en numerisk løsning af sådanne modeller.

See course description in English

Læringsmål

  • Udvikle en matematisk model for et system, der beskriver stationære såvel som ikke-stationære processer, hvori stof- og energitransport ved konvektion og diffusion, samt kemisk reaktion er væsentlige, og hvor flere positionsvariable kan indgå.
  • Formulere initial- og randbetingelser for den matematiske model, på grundlag af fysiske betragtninger.
  • Have kendskab til og kunne arbejde, med populationsbalancer. Opstille en matematisk model for et system, hvori populationsbalancer er af betydning. Formulere en numerisk løsningsmetode for problemstillinger, hvor populationsbalancer er af betydning
  • Anvende differensmetoder til diskretisering af differentialligninger.
  • Kunne anvende kvalitativ analyse og numeriske løsningsmetoder til løsning af koblede 1.ordens differentialligninger, herunder stive differentialligninger og differential-algebraiske ligninger.
  • Have kendskab til de analytiske løsningsmetoder ved systemer, der beskrives ved hyperbolske partielle differentialligninger.
  • Anvende numeriske redskaber til løsning af hyperbolske partielle differentialligninger, herunder at redegøre for begrebet numerisk dispersion.
  • Kunne anvende MATLAB til numerisk løsning af praktiske problemstillinger samt til at visualisere sådanne løsninger.

Kursusindhold

Undervisningen bliver bygget op om et antal modeleksempler, der bredt beskriver problemstillinger med kemi- og bioteknisk indhold. Disse modeleksempler løses numerisk med MATLAB som redskab, Typiske mulige modelsystemer er (valget kan være forskellig hvert år):

Modellering af enzymatisk hydrolyse af cellulose.

Modellering af forbrændingsprocesser.

Modellering af coating, med agglomerering af partikler.

Chromatografisk separation. Lineære og ulineære isotermer.

Flerfasestrømning i porøse medier, herunder filtration og kuldioxid lagring.

Anbefalede forudsætninger

01035, 28160, 28864, eller tilsvarende kurser.Indledende kendskab til programmering – Matlab foretrækkes.

Undervisningsform

Forelæsninger. Projektarbejde i grupper på 2-3 studerende.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Kursus ID 28361
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 13-17
Pris

11.250,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding