Enkeltfag Engelsk 7.5 ECTS

Fundamentale og beregningsmæssige aspekter ved termodynamiske modeller

Overordnede kursusmål

Se venligst den engelske kursusbeskrivelse

See course description in English

Læringsmål

  • Udlede termodynamiske egenskaber fra en tilstandsligning
  • Programmere en tilstandsligning på hensigtsmæssig måde
  • Undersøge en given computerimplementering af en tilstandsligning for termodynamisk konsistens
  • Anvende stabilitetsanalyse ved ligevægtsberegning
  • Udforme et computerprogram til beregning af flerkomponentligevægt ved givet T og P
  • Beregne koeksistenskurver
  • Udforme et computerprogram til beregning af kemisk ligevægt
  • Anvende kemisk teori i modeller for faseligevægt
  • Lære termodynamiske modeller for forskellige anvendelser
  • Præsentere de mest kendte termodynamiske modeller

Kursusindhold

Se venligst den engelske kursusbeskrivelse

Anbefalede forudsætninger

Teknisk termodynamik og programmeringserfaring i Fortran

Undervisningsform

Forelæsninger, beregningsøvelser og computerberegninger i de første to uger (hold på to). Den sidste uge bruges til at løse en større opgave.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 25.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kemi
Kursus ID 28909
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 32
Semester slut Uge 34
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

15.900,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding