Enkeltfag Engelsk 7.5 ECTS

Elektrolytopløsningers termodynamik

Overordnede kursusmål

At introducere elektrolytopløsningers termodynamik for de studerende samt de relevante modeller

See course description in English

Læringsmål

 • Udvælge en passende termodynamisk model for en given elektrolyt opløsning
 • Udføre en konvertering af standardtilstandsegenskaber mellem de tre skalaer: molalitet og symmetrisk/usymmetrisk molbrøk
 • Omregne aktivitetskoefficienter fra en skala til en anden
 • Udlede middel activitetskoefficienter, osmotiske koefficienter og andre termodynamiske størrelser fra en Gibbs overskudsfunktion
 • Beregne aktivitetskoefficienter fra fugacitetskoefficienter
 • Udvælge en egnet eksperimentel metode til måling af elektrolytopløsningers egenskaber
 • Anvende Gibbs-Duhem ligningen til at beregne osmotiske koefficienter fra middelaktivitetskoefficienter
 • Udføre beregning af specieringsligevægte
 • Udføre fast stof-væske, damp-væske, og væske-væske ligevægts beregninger
 • Bestemme temperatur-, tryk- og sammensætningsafhængigheden af ligevægtskonstanter
 • Anvende fasediagrammer for fast stof – væske ligevægte for salt opløsninger
 • Gennemgå Debye-Hückel teorien og andre teorier for elektrolytter

Kursusindhold

Se kursusindhold i den engelske kursusbeskrivelse

Anbefalede forudsætninger

MSc Chemical Engineering. Godt kendskab til og interesse for kemisk termodynamik

Undervisningsform

Selv-studie med mulighed for enkelte forelæsninger (on-line)

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28928
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

15.900,00 kr.

Tilmelding