Enkeltfag 5 ECTS

Videregående NMR spektroskopi

Overordnede kursusmål

Formålet er at give et overblik over de 1D og multidimensionale NMR teknikker som bl.a. bruges i en NMR baseret strukturel og tilhørende funktionel analyse. Derudover vil kurset bibringe deltagerne færdigheder i brugen af avancerede NMR metoder til at løse andre analytiske problemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Demonstrere kendskab til hvilken strukturel eller funktionel information man kan få fra forskellige 1D, 2D og enkelte 3D homo- og heteronukleare NMR teknikker.
  • Foretage en teoretisk gennemgang af forskellige NMR eksperimenter.
  • Analysere konformationelle, strukturelle og funktionelle problemer relateret til organiske og biologiske stofgrupper ved anvendelse af avancerede NMR metoder.
  • Demonstrere praktisk erfaring med optagelse af NMR eksperimenter og viden om hvilke parametre der er vigtige for enkelte eksperimenter.
  • Demonstrere teoretisk og praktisk erfaring med databehandling/processering af de forskellige NMR eksperimenter.
  • Fremlægge en NMR baseret struktur eller funktionel analyse af en organisk forbindelse både skriftligt og mundtligt.
  • Forudsige hvilke NMR eksperimenter, der er velegnede til at løse en given strukturel eller funktionel problem
  • Ekstrahere rumlig information fra komplicerede 1D NOE og 2D NOESY spektre.

Kursusindhold

Kurset vil dække en introduktion til de forskellige 1D, 2D og 3D homo- og heteronukleare NMR teknikker med hovedvægt på, hvilken type af information de forskellige NMR eksperimenter giver. Dette inkludere en teoretisk og en praktisk gennemgang af eksperimenterne, data optagelse og data processerings rutiner. Analyse af forskellige konformationelle, strukturelle og funktionelle problemer relateret til organiske og biologisk interessante stofgrupper vil blive gennemgået.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

15×2 timers forelæsninger efterfulgt af øvelser.
Kurset er 10 dage fordelt over en 2 ugers periode.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er åbent for deltagelse af andre fra virksomheder eller lignende mod et gebyr. Henvendelse til kursets kontaktperson eller til Undervisningssekretariatet, bygn. 206 tlf. 45252001

Pladsbegrænsning

Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26944
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding