Enkeltfag 5 ECTS

Spektroskopiske metoder

Overordnede kursusmål

At give deltagerne et overblik over spektroskopiske metoder som anvendes til at følge uorganiske reaktioner og til at karakterisere uorganiske materialer

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for vekselvirkningen mellem elektromagnetisk stråling og molekyler
  • Redegøre for den teoretiske baggrund for IR, Raman, UV-vis og EPR spektroskopi
  • Have kendskab til andre karakteriseringsteknikker, der anvendes på uorganiske materialer og faste katalysatorer (NMR, ICP, TPX, XPS, XAS, XRD, Masse spektrometri, Mössbauer spektroskopi)
  • Foreslå relevante eksperimentelle teknikker til at karakterisere specifikke materialer og kunne redegøre for de forskellige metoders tidsskala, styrker og begrænsninger
  • Anvende modeller for molekyler, koordinationsforbindelser og faste materialers opbygning og elektroniske struktur
  • Redegøre for ex-situ, in-situ og operando spektroskopi på katalysatorer
  • Udføre og rapportere på fysisk-kemiske eksperimenter
  • Bestemme symmetri af små molekyler og anvende gruppeteori til at forudsige deres spektroskopiske egenskaber

Kursusindhold

Absorption, diffraktion og resonans. Vekselvirkning mellem elektromagnetisk stråling og molekyler og materialer. Udvalgsregler og intensiteter. Instrumentering. Overblik over karakteriseringsmetoder af faste materialer. Litteratur studier og cases fra hovedgruppekemi, koordinationskemi, homogen og heterogen katalyse, brændselsceller, industriel kemi.

Anbefalede forudsætninger

26124/26301/26300/26231

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og eksperimentelle øvelser.

Pladsbegrænsning

Minimum 5, Maksimum: 24.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26130
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding