Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Turbulente strømninger

Overordnede kursusmål

At give en dybdegående teoretisk forståelse af strømningsprocesser i turbulente grænselag og turbulente strømninger.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare og udlede de grundlæggende ligninger der styrer turbulente strømninger inklusiv turbulens modellering
  • anvende disse til at analysere turbulente strømninger, såsom stationære, ensformige grænselag i kanalstrømninger, rør osv., og frie strømninger med forskydningslag
  • analysere turbulente strømninger ved anvendelse af statistisk analyse, sandsynlighedsfordeling af turbulente hastigheder, korrelationsanalyse og spektrumsanalyse
  • udfærdige et samlet billede af den turbulente energi balance i simple strømninger ud fra de grundlæggende ligninger, statistisk analyse, spektrumsanalyse og fysiske ræsonnementer
  • sammenligne og kontrastere stationære og ikke stationære (eksemplificeret ved oscillerende grænselag) turbulente strømninger, herunder forekomsten af laminar-til-turbulent overgang
  • forklare turbulent diffusion og spredningsprocesser
  • anvende og vurdere resultater fra turbulens modeller, fra simple modeller (blandingslængde) til de mere avancerede modeller (f.eks. k-omega)
  • anvende og vurdere resultater fra laboratorie eksperimenter med avanceret måleudstyr/ teknikker

Kursusindhold

(1) Introduktion. (2) Basisligninger (kontinuitet, bevægelses- og energiligninger). (3) Stationære grænselagsstrømninger (strømninger tæt på en væg, strømninger over hele tværsnittet, turbulensmodellering, strømningsmodstand, burstingproces). (4) Statistisk analyse (korrelationsanalyse, spektrumsanalyse). (5) Fri turbulens. (6) Turbulent diffusion og spredningsprocesser (en-partikel analyse, Taylors diffusionsteori om kontinuerte bevægelser, longitudinal spredning, spredningsfaktor, longitudinal spredning i floder, etc.). (7) Ikke stationære grænselag (laminar bølgegrænselag, transition, turbulente bølgegrænselag). (8) Turbulens modeller.

Anbefalede forudsætninger

41102/41111/41312

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregningsøvelser, afløsningsopgaver, laboratorie øvelser

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41129
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding