Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Robust Design af Produkter og mekanismer

Overordnede kursusmål

Robust design er et paradigme, der sigter efter at forbedre kvaliteten of pålideligheden af et design. Produkter vil altid være udsat for geometriske variationer, der stammer fra produktionstolerancer, temperaturændringer, lastsituationer osv. Hvis designet er robust, vil det medføre, at variationerne ikke vil have store betydninger produktets funktionalitet eller kvalitet. Hvis designet derimod ikke er robust (følsomt), kan det betyde at produktet ikke virker, ikke kan samles, stort antal fejl under produktion, reduceret kvalitet for brugeren, produkt fejl og i visse tilfælde tilbagekaldelse af produkter og endda dødsfald. Måden, variationer normalt behandles på er, ved at mindske produktionstolerancerne. Dette er dog meget dyrt både i tid, penge og ressourcer. Ved brug af robuste designmetoder vil du lære at reducere følsomheden af dit design og derved ikke sende svære og dyre tolerancer og proceskrav videre til produktionsteamet.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive et mekanisk produkts robustheds og robusthedens relation til varians i produktets livscyklus (mht. funktionalitet, pålidelighed, produktionsomkostninger, etc.)
  • Forklare de udfordringer der kan være i at forvandle en produktide til et fungerende og producerbart produkt (i fht. designlayout, funktionsflader, geometrier, osv).
  • Anvende designprincipper og metoder til at reducere kompleksiteten og sensitiviteten af mekanismer og produkter, og dermed øge deres robusthed.
  • Anvende kvalitative metoder og software-værktøjer for specificeringen af produktions-tolerancer, beregning af proces kapabilitet, forudsigelse af fejlrater, mm.
  • Anvende analysemetoder på cases fra industrien, og evaluere deres anvendelighed.
  • Reflektere over kursets metodikker som en del af den overordnede produktudviklingsproces.
  • Vælge og anvende de mest passende analysemetoder til en given case, for at gennemføre en fyldestgørende vurdering af robusthed (inklusiv dokumentationen og præsentation af resultaterne i form af korte rapporter)
  • Bedømme og evaluere egne robusthedsanalyser, og give feedback til andre på deres analyser.

Kursusindhold

Kurset introducerer deltagerne til Robust Design (RD) og giver et overblik over en grundlæggende RD-værktøjskasse, der muliggør analyse af variationseffekter allerede i udviklingsfasen og understøtter designet af robuste produkter. Ud fra grundlæggende RD teori og strategier, dækker kurset både designmetoder (Modul 1: Variationsreduktionsprincipper / Aksiomatisk Design / Mekanisme design og kinematisk analyse / etc.) samt en introduktion til tolerance analyse og teknisk statistik (Modul 2: statistiske tolerancer / følsomhedsanalyse / proces kapabilitets indekser / etc.). Hvert af modulerne suppleres af en praktisk workshop, hvor deltagerne kan afprøve og teste kursets pensum på et eksempel fra praksis. Desuden har kurset normalt 1-2 gæsteforelæsninger fra industrien for at give indsigt i vigtigheden af RD for både store virksomheder og SMVer.

Anbefalede forudsætninger

41612, Produktkonstruktion og dokumentation

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og workshops.

Fakultet

Bemærkninger

Studerende optaget på kandidatretningerne Konstruktion og Mekanik samt Design og Innovation har fortrinsret til kurset.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41635
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding