Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Mikro produkt design, udvikling og produktion

Overordnede kursusmål

Den studerende vil arbejde praktisk med produktudvikling af en specifik komponent/device: fra afklaring af tekniske specifikationer og fremstillingsmuligheder til egentlig produktion og test af prototype. Slutmålet er produktionen af fungerende prototyper samt en beskrivelse af komponenten/devicen inklusive tolerancer, materialevalg og produktionsmetoder.

Efter kurset er den studerende i stand til:
a) At beskrive og anvende metoder til udvikling af specifikke mikromekaniske komponenter til prototype niveau
b) Evaluere og vælge mikrofremstillingsmetoder til specifikke komponenter
c) Foreslå tekniske løsninger på produktionsproblemer
d) Præsentere endeligt design og prototyper på en professionel måde
e) At forstå den komplette produktudviklingsproces som understreger samarbejde, projektledelse og integration

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere og beskrive detaljerede tekniske specifikationer af mikro mekaniske komponenter baseret på funktionelle krav
  • Foreslå forskellige tekniske løsninger og kriterier for at vælge det bedste
  • Anvende “Design For Manufacturing (DFM)” til forskellige designforslag, og vælge de rette materialer
  • Udføre design FMEA (Failure Mode Effect Analysis)
  • Prioritere og vælge forskellige design baseret på kriterier såsom funktionalitet, fremstillingsmulighed og bæredygtighed
  • Evaluere udvalgte mikrofremstillingsmetoder baseret på eksperimenter
  • Fremstille CAD-tegninger (både 2D og 3D) til de udviklede mikromekaniske systemer og eventuelt fremstillingsudstyr
  • Fremstille og evaluere funktionelle prototyper ved hjælp af digital fremstillingsteknikker (f.eks. 3D Printing)
  • Præsentere beslutninger og resultater i form af rapport og præsentationer

Kursusindhold

I dette kursus vil de studerende arbejde med udvikling og fremstilling af et specifikt mikromekanisk system. Systemet vil blive baseret på plast og/eller metalliske materialer. De tilknyttede fremstillingsprocesser omfatter mikrosprøjtestøbning, hot embossing af mikrostrukturer, CNC fræsning, mikrognistbearbejdning, electroformgivning, additiv fremstilling, samling og montage på mikroskala. Udgangspunktet er en række funktionelle krav, som de studerende skal omsætte til tekniske specifikationer, tekniske tegninger og prototyper. Produktionen af prototyperne vil omfatte hands-on aktiviteter med udvalgte mikrofremstillingsprocesser egnet til Industri 4.0.

Anbefalede forudsætninger

Teknisk tegning 41000 (eller tilsvarende).
Produktionsteknologi 41714/41781/41787/41788.
Materialeteknologi 41650, 41659.
Mikroteknologi 41742.

Undervisningsform

Projektarbejde i 3 ugers perioden.
De studerende skal arbejde i grupper (såkaldte ekspert teams), som skal samarbejde for at nå projektets mål.

Fakultet

Bemærkninger

Kursets indhold vil være delvis knyttet til aktiviteterne på CAMM – Center for Acoustic-Mekaniske Micro Systems (www.camm.elektro.dtu.dk)

Pladsbegrænsning

Minimum 8, Maksimum: 24.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41743
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding