Enkeltfag Engelsk 2.5 ECTS

Måleusikkerhedsevaluering ved brug af statistiske metoder

Overordnede kursusmål

Angivelse af måleusikkerhed er obligatorisk ifølge gældende kvalitetsstanddarder, f.o.f. ISO 9001, og mere specifikt ISO 17025, der regulerer kvalitetssikringen af prøvning hos målelaboratorier. Som grundlæggende referencetekst om dette emne, har ISO publiceret “Guide to the expression of Uncertainty in Measurement”, i daglig tale “The GUM”, som er implementeret i form af den europæiske standard ENV 13005. De statistiske procedurer, som GUM foreskriver dækker et bredt spektrum af applikationer. Udover at give definitionen af den følsomme proces omkring estimering af måleusikkerheden ud fra et sæt klare regler accepteret over hele verden, bistår procedurerne med at planlægge målinger og prøvningsarbejdet til opnåelse af bestemte usikkerhedsniveauer, og således undgå både at operere med for lave usikkerheder, og overestimere usikkerheden med høje konstruktionsomkostninger til følge. Ovennævnte metoder, der både dækker specifikt metrologisk arbejde, som eksempelvis kalibrering af sensorer og målesystemer, og generel prøvning, kan desuden anvendes i forbindelse med applikationer indenfor design og planlægning af produktionsprocesser. Kursets formål er ar beskrive de vigtigste metoder, der kan anvendes samt præsentere nogle applikationer indenfor måling, design og produktion.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive relevansen af måleusikkerhed
  • Identificere de vigtigste faktorer der påvirker en målings usikkerhed
  • Beskrive den internationale tilgang til at udtrykke måleusikkerhed
  • Anvende metoden for måleusikkerhedsevaluering beskrevet i GUM
  • Analysere usikkerhedsbudgettet for en given måleprocedure
  • Opstille usikkerhedsbudgettet for en given ingeniørmæssig applikation
  • Håndtere problemstillinger i forbindelse med mekanisk konstruktion på statistisk vis
  • Håndtere problemstillinger i forbindelse med produktion på statistisk vis

Kursusindhold

1 Grundbegreber
Introduktion. Hvorfor det er nødvendigt at estimere måleusikkerheden: Krav fra
Kvalitetsstandarder og overførsel af måleinformation
1.1 Måleusikkerhed
Typiske bidrag til måleusikkerhed: tilfældige og systematiske effekter samt grove fejl
(outliers)
1.2 Metrologiske karakteristikker
Forbindelse mellem usikkerhedsbidrag og instrumentkarakteristikker (bias,
repeterbarhed, opløsning) og måleproces (reproducerbarhed mht instrument, operatør, målemiljø og målestørrelse).
2 Trin i måleusikkerhedsestimering
Teroretisk grundlag: central grænseværdisætning
2.1 Modellering af måleproces
Anvendelse af teoretiske og empiriske modeller til fastlæggelse af måleprocedure: korrelationsusikkerhed (ISO GPS Standarder)
2.2 Usikkerhedsestimering
Type A og Type B usikkerhedskomponenter (ISO GUM)
2.3 Bestemmelse af den ekspanderede usikkerhed
Usikkerhedsforplantelse og antal af relevante frihedsgrader
2.4 Kritiske punkter
Korrelation af uafhængige variable, ulinearitet, asymmetry af sandsynlighedsfordelinger
3 Usikkerhedsbudget
Praktisk metode for vurdering af usikkerhed
4 Typiske eksempler
Anvendelser på case studies omkring måling, maskinkonstruktion og planlægning af produktionsprocesser

Anbefalede forudsætninger

Basic knowledge about statistics

Undervisningsform

Lectures by visiting lecturers and personal study case

Fakultet

Bemærkninger

Dette ph.d.-kursus består af meget korte præsentationer ved læreren samt omfattende diskussioner med den studerende, der på forhånd har læst relevante artikler. Kurset knytter forelæsninger og aktiviteter om måleusikkerhedsvurdering sammen med praktiske cases. Den studerende opfordres til at forelægge en simpel case study, der involverer egne måleaktiviteter, mekanisk konstruktion eller produktion, for diskussioner og videre analyser på baggrund af metoderne fra kurset.

Pladsbegrænsning

Minimum 8, Maksimum: 24.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41792
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 32
Semester slut Uge 34
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding