Enkeltfag Engelsk 15 ECTS

Bæredygtigt byggeri i ekstreme miljøer

Overordnede kursusmål

At opnå de nødvendige kompetencer og færdigheder for at kunne designe og projektere bygninger i ekstreme miljøer med fokus på bæredygtighed.

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere specifikke udfordringer ved at bygge i Arktis relateret til ekstremt klima, traditionel livsstil, udfordrende logistik, tilgængelige færdigheder, energibehov osv.
  • Designe bygninger tilpasset de lokale forhold, hvor robusthed er af væsentlig betydning.
  • Vurdere bygningens energiforbrug og indeklima i forhold til gældende bygningsreglementer, skiftende klima og miljø.
  • Designe HVAC-systemer (Heating Ventilation and Air Conditioning), tilpasset til arktiske forhold.
  • Forklare tilgængeligheden af solenergi, dens positive og negative virkninger og potentiale for brug i bygninger.
  • Implementere viden om snedriftsfænomenet i bygningsdesignet i betragtning af dets indvirkning på hverdagslivet i Arktis.
  • Vælge passende byggematerialer med hensyn til byggetraditioner, transportudfordringer, bygbarhed og bæredygtighed af arktisk byggeri.
  • Diskutere forskellige tekniske og arkitektoniske løsninger med interessenter i en præsentationssession.
  • Demonstrere den opnåede viden i en struktureret skriftlig rapport.

Kursusindhold

Fokus på dette kursus er på bygningsdesign tilpasset til arktisk klima (lave temperaturer, sne, is, vind, luftfugtighed, solstråling etc.); livsstil af mennesker i Arktis; byernes afsides beliggenhed og bæredygtighed og robusthed.

Kerneelementer:

• Arkitektur, byggetradition, livsstil
– At lære om de historiske og nuværende traditioner, vaner og aktiviteter hos mennesker i nord, og hvordan de påvirker bygningers arkitektur og design.

• Arktisk klima, klimaskærm, byggematerialer, transport og affald
– Lære om transport udfordringer og affalds håndtering i landdistrikter og hvordan de påvirker valget af byggeteknikker og byggematerialer. Forståelse af de barske klimatiske forhold og de krav, de stiller til bygningens klimaskærm.

• Energi, indeklima, HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning)
– Lære at beregne og evaluere energiforbruget og indeklimaet og specificere størrelsen og typen af HVAC-systemer, der er nødvendige for at sikre behagelige og sunde levevilkår i Arktis.


Gennem forelæsningerne introduceres de studerende til forskellige aspekter af design af bæredygtige boliger i Arktis, herunder arkitektur og ingeniørdiscipliner.

Viden vil så blive anvendt under den afsluttende opgave at designe et bæredygtigt hus til et bestemt sted og brugere.

Anbefalede forudsætninger

11857/30857/11858/41882/11859/12859, En baggrund i bygningskonstruktion, bygningsdeisgn eller tilsvarende + nævnte kurser eller tilsvarende arktisk erfaring.

Undervisningsform

Projektarbejde (gruppearbejde) og vejledning + forelæsninger, videoforelæsninger, feltarbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset foregår i Sisimiut, Grønland

Kurset skal tages som en del af Arctic Semester. Kurset kan dog også tages som et selvstændigt kursus, hvis der er plads.

Internationalt lærerteam:

Martin Kotol (lektor, DTU)
Aaron M. Cooke (arkitekt, Alaska)
William Semple (arkitekt, Canada)
Kevin M. Smith (lektor, DTU)
Gerald Englmair (adjunkt, DTU)

Pladsbegrænsning

Minimum 1, Maksimum: 15.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Other Campus

Kursus ID 41881
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

22.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding